فوم های چوبی برای عایق بندی ساختمان

عایق بندی ساختمان یک مساله با اهمیت است. عایق بندی ساختمان می توانند صوتی، رطوبتی، گرمایی و … باشند، آنها از جنس ها و مواد مختلفی ساخته می شوند.

عایق بندی ساختمان مطابق تکنولوژی های جدید

با ورود تکنولوژی های جدید و پیشرفت روز افزون آنها، عایق بندی ساختمان جدید توسط محققان و دانشمندان اختراع می شود. اخیرا دانشمندان موسسه فرانهوفر در آلمان یک نوع عایق جدید اختراع کرده اند. آنها بعد از تحقیقاتی بر روی چوب، اعلام کردند، می توان فوم های سبز و سالم تر از فوم های نفتی از چوب تولید کرد که از آنها به عنوان عایق بندی ساختمان استفاده شود.

عایق بندی ساختمان
عایق بندی ساختمان

فوم های چوبی به عنوان عایق بندی ساختمان

برای تولید کردن این فوم ها، ذرات چوب از همان اول به قطعاتی کوچک و چسبناک تبدیل می شود. در مرحله بعد گاز به چوب های چسبنده اضافه می شود و آن را به منظور سازگاری بیشتر، پر از کف می کند. زمانی که کف ها سفت می شوند، فرآیندی با کمک مواد طبیعی موجود در چوب انجام می پذیرد و در نتیجه بعد از خشک شدن، یک فوم متخلخل تشکیل می شود.

محصول نهایی می تواند مانند یک تخته سفت و سخت باشد و یا اینکه مانند یک تشک نرم و انعطاف پذیر باشد. تکه های چوب های چسبنده نیز می توانند طی واکنش های شیمیایی به فوم تبدیل شوند. این فوم های تولید شده با استاندارد های عایق بندی ساختمان تطابق داده شده و نتایج امید بخشی به دست آورده شده است.

این محصولات از نظر عایق بندی و خواص مکانیکی مانند نمونه هیگریکی آن می باشند.  این تیم تحقیقاتی در حال حاضر به دنبال یافتن بهترین چوب در این باره است و اینکه می خواهند بدانند کدام چوب بهتر از بقیه کار می کند و این که کدام فعالیت در کدام مقیاس آنها را به سطح تجاری شدن می رساند. سازگاری این فوم ها با محیط زیست بستگی به تعداد درختانی دارد که باید برای تهیه مواد اولیه این فوم ها استفاده گردد. اما آنها امیدوارند بتوانند از چوبهای زاید موجود در صنایع نیز استفاده کنند.

تحریریه به تام