منطقه ای یا سراسری شدن مزد کارگران در سال آتی

به گزارش کلینیک ساختمانی به تام به نقل از بنانیوز معاون امور اقتصادی وزیر کار در جلسه ی اخیر شورای عالی کار عوامل مختلفی چون موقعیت جغرافیایی، محیط زیست و تفاوت های فرهنگی و اجتماعی را معیار های اصلی در تایین حداقل مزد کارگران اعلام کرد.
این در حالیست که بسیاری از کارگران منطقه ای شدن دستمزد ها را باعث تبعیض و هرج و مرج و مهاجرت میدانند و یکی از موضوعات مورد بررسی در این جلسه شورای عالی کار به تعیین دستمزد کارگران در سال 1396 اختصاص یافت.
مزد منطقه ای موضوعیست که همه ساله با نزدیک شدن به جلسات نهایی دستمزد برای اجرایی کردن آن در کنار مزد سراسری و ملی مورد بحث قرار میگیرد.
معاون امور اقتصاد همچنین اظهار کرد که باید برای تایین دستمزد ها بررسی های میدانی از هر منطقه صورت گیرد و در پی آن با توجه به خصوصیات و ملاحظات هر منطقه دستمزد مخصوصی مقرر شود.
اما کارشناسان در این زمینه بر این باورند که نمی توان در منطقه ای با امکانات کم حقوق بیشتر و با امکانات زیاد حقوق کمی در نظر گرفت و در نتیجه فعلا امکان منطقه ای کردن دستمزد ها در ایران وجود ندارد.
در این مورد نقطه نظر های گوناگونی بین مقامات وجود دارد.
فتح اله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اعتقاد به یکپارچگی و هماهنگی در تمامی سطوح مزدی دارد. میگوید به علت فاصله ی زیاد دستمزد کنونی کارگران با خط فقر منطقه ای کردن آن باعث تبعیض و آشفتگی میشود و به جای تقسیم بندی مزدی و تصمیم گیری برای 31 استان حداقل میزان دستمزد را برای کل کشور در شورای عالی تعیین میکنیم. ور همچنین بیان کرد که با افزایش 5 تا 10 درصد دستمزد در کلان شهر ها سیل مهاجرت نیروی کار به آنها افزایش می یابد./ سازه ساختمان
امل علی خدایی یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی تعریفی که هم اکنون از مزد منطقه ای وجود دارد را نادرست دانسته و میگوید این عمل در همه جای دنیا مطرح است و به این ترتیب است که حداقل مزدیبرای یک جای خوش آب و هوا تعیین میشود و اگر فردی در منطقه ای با شرایط آب و هوایی بد یا مشاغل طاقت فرسا مشغول است این مقدار بالا میرود.
کارشناسان معتقدند قانونمند بودن بیمه کاری، بازنشستگی و سنوات کارگر در کشور هایی مثل فرانسه و آلمان باعث شده است منطقه ای بودن دستمزد با مشکل مواجه نشود در صورتی که چالش های موجود و معایب زیر بنای اقتصادی در ایران از این امر جلوگیری میکند.