7 نکته کاربردی برای آنکه بتن متراکم تری داشته باشیم

لرزاندن بتن|فروشگاه اینترنتی تجهیزات ساختمانی

لرزاندن بتن با هدف متراکم کردن و از بین بردن حباب ها و هوای اضافی آن صورت میگیرد . این  فرایند که اغلب با میله لرزاننده انجام می شود ممکن است در مواقعی غیر موثر واقع شود . بررسی ها نشان داده در 70 درصد مواقع نکات مهم در طی لرزاندن رعایت نمی شود و در نتیجه بازده این عمل بسیار پایین است.

این کارکرد پایین  در 15 درصد مواقع به دلیل روشن بودن دستگاه ولی قرار ندادن آن در بتن است. 35 درصد به دلیل گرفتن میله در مکان های مناسب بتن و 20 درصد نیز به علت لرزاندن بتن متراکم شده.

در نتیجه لرزاننده دستی تنها 30 درصد کار مفید انجام میدهد که برای جلوگیری از این رویه غلط و تغییر آن به فرایندی به صرفه و اقتصادی رعایت برخی نکات الزامیست .

1.سطح بتن را در در هر شرایطی زیر نظر داشته باشید. برای این کار در حین بتن ریزی تونل ها و دیگر مکان های باریک و تاریک باید از نور مصنوعی استفاده کنید.

2.بتن ریزی باید به طور سریع انجام شود.  اگر خلاف این باشد بتن های لایه سطحی متراکم شده و خروج هوا از لایه های زیرین غیر ممکن می شود .

3.میله را تقریبا 10 ثانیه در بتن نگه دارید.

لرزاندن بتن|فروشگاه اینترنتی تجهیزات ساختمانی
لرزاندن بتن|فروشگاه اینترنتی تجهیزات ساختمانی

4.خروج میله از بتن را به آهستگی انجام دهید .

5.از بسته شدن سوراخ میله پس از ارزاندن اطمینان حاصل کنید. بهتر است اینکار تا زمانی که بتن سخت نشده انجام شود زیرا در غیر این صورت سخت خواهد شد. برای مسدود کردن حفره میله را در لرزاندن بعدی در نقطه ای مجاور حفره قرار دهید.

6.میله را حداکثر تا 500 میلیمتر از نقطه لرزاندن قبلی دور کنید. اگر میله شما قطر کمتری دارد این حداکثر فاصله نیز مقدار کمتری باید داشته باشد .

لرزاندن بتن|فروشگاه اینترنتی تجهیزات ساختمانی
لرزاندن بتن|فروشگاه اینترنتی تجهیزات ساختمانی

7.دقت کنید میله با بدنه قالب برخورد نکند . این عمل ضمن آسیب رساندن به قالب باعث خوردگی بتن های متراکم شده نیز می شود. حداقل فاصله میله تا قالب باید 75 تا 100 میلیمتر باشد.

[porto_block label=”” id=”17811″ name=”readyconceretrelatedproducts”]

 

تحریریه به تام