نشان سازمان الکترونیکی برتر به سازمان نظام مهندسی سمنان تعلق گرفت

به گزارش کلینیک ساختمانی به تام به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در ششمین گردهمایی سالانه چارگون که 18 دی ماه در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد نشان سازمان الکترونیکی برتر به استان سمنان تعلق گرفت.
در همایش چارگون سازمان های الکترونیکی برتر با توجه به ارزیابی های صورت گرفته از سازمان های کاربر مجموعه نرم افطار های دیدگاه ، مورد تقدیر قرار میگیرند.
معیار های این انتخاب عبارتند از :
ویژگی‌های کمی و کیفی شامل چگونگی استقرار سیستم‌ها، میزان بهره‌برداری از نرم‌افزار در سطوح مختلف سازمانی، میزان بومی‌سازی دانش نرم‌افزار در سازمان، رویکرد توسعه سیستم‌ها و همچنین ضریب نفوذ سیستم‌ها در سازمان‌ها
آقای هاشمیان ، معاون اداری و مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان این نشان را از مدیران چارگون دریافت کرند.