احتمال کاهش قیمت مسکن ، خریداران به گوش باشند

احتمال کاهش قیمت مسکن ، خریداران به گوش باشند

به گزارش واحد خبری به تام، به نقل از خبرگزاری مهر، پیش بینی می شود که در ماه های سال آینده و بعد از تعطیلات احتمال کاهش قیمت مسکن وجود دارد خریداران می‌توانند با هزینه کمتری مسکن خود را تامین کنند.

تشخیص الگوی قیمت مسکن در برنامه پنج ساله

در بررسی‌های صورت گرفته  در ۵ سال اخیر مشخص شده است که قیمت مسکن از یک الگوی تقریباً مشخص پیروی می‌کنند و این الگوی مشخص می توانند یک پیش بینی کلی از قیمت ها در ماه های قبل و بعد از  تعطیلات عید ارائه دهد.

بر اساس الگوهای بررسی شده در این تحقیقات  انتظارمی‌رود که بازار مسکن در ماه های اردیبهشت و خرداد ۹۷ به یک رکود تقریباً محسوس وارد شود که این رکود می تواند پیمانکاران و انبوه سازان را مجبور به کاهش قیمت‌ مسکن کند.

روند تغییرات قیمت مسکن

البته کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند بازگرداندن سود بلند مدت ۲۰ درصد در بانک ها باعث شده است که سرمایه گذاری در بخش مسکن کاهش یافته و همین موضوع به رکود بیشتر در حوزه مسکن منجر می شود.

 

tamep2