تغییر کاربری مناسب ترین راه برای ساختمان های نا ایمن

به گزارش کلینیک ساختمانی به تام به نقل از سایت خبری صما محسن بهرام غفاری رییس کمیته تخصصی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در رابطه با حادثه پلاسکو و نقص ایمنی ساختمانهایی از این قبیل بیان کرد هر سازه طبق آیین نامه های زمان خود ساخته میشود و پس از گذشت چند دهه که آیین نامه ها نغییر کرده و پیشرفت در ابعاد مختلف تکنولوژی و صنعت رخ میدهد دیگر از لحاظ آیین نامه ی جدید ایمن نبوده و دارای ضعف هستند.

وی همچنین بیان کرد ایمن کردن این ساختمان ها از طریق انطباق دادن آنها با آیین نامه های جدید اصلا به صرفه نبوده و غیر عقلانیست. با اینکه مشکل فنی را حل میکند اما مشکلات جدی اجتماعی و اقتصادی در پی دارد زیرا اکثر مالکان از بودجه و توان اقتصادی برای این کار برخوردار نیستند.

رییس پیشین سازمان نظام مهندسی برای ذکر مثالی در این زمینه از پل های بزرگراهی تهران که نیاز به مقاوم سازی لرزه ای دارند یاد کرد که در دستور کار شهرداری به عنوان یک امر ضروری قرار گرفته است اما امکانات و بودجه لازم برای ایمن سازی تمامی پل های شهر برابر است با بودجه ده سال راه سازی که این محدودیت مالی انجام این عمل را غیر ممکن میسازد.

غفاری تاکید کرد که علم مهندسی به معنای ایمن سازی مناسب در چهارچوب امکانات و منابع مالی در دسترس است پس بهترین گزینه ای که در چنین شرایطی پیش رو داریم تغییر کاربری سازه هاست. مثلا اگر ساختمان پلاسکو به جای ساختمان تولیدی به یک ساختمان مسکونی مبدل میشد تراکم جمعیت بسیار کمتری در معرض خطر بودند و متریال قابل اشتغال به مقدار ناچیز میرسید همچنین بهره برداری از ساختمان کم خطر تر میشد.

وی بیان کرد ساختمان پلاسکو حتی اگر مطابق با آیین نامه های دید هم ساخته میشد پس از 50 سال بر اثر مستهلک شدن کاربری خود را از دست میداد و تنها برای انبار کردن کالاهای غیر قابل اشتغال مثل میز و صندلی فلزی و حتی مواد غذایی بسیار مناسب تر بود تا تولیدی و فروشگاه .