اولین جلسه استانی کمیته ارتقای کیفیت بتن در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان

با توجه به برگزاری هفتمین همایش ملی مقررات ملی ساختمان با رویکرد ارتقای بتن در 11 و 12 اسفند ماه سال گذشته و تشکیل کمیته ارتقای کیفیت بتن در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، اولین جلسه استانی کمیته ارتقای کیفیت بتن با هماهنگی معاونت عمرانی استانداری هرمزگان، با حضور معاون عمرانی استاندار، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، نماینده معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، رئیس و اعضای هیات علمی بخش بتن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رئیس واحد خلیج فارس این مرکز، مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان و جمعی از مدیران کل استانی، رئیس انجمن فرآورده‌های بتن آماده، رئیس سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان،‌ دانشگاهیان و دست‌اندرکاران حوزه بتن برگزار شد که مختصر گزارشی از این جلسه در زیر آورده میشود.
در ابتدای این جلسه مهندس شیری مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان گزارشی از نحوه چگونگی و روند تشکیل کمیته ارتقای کیفیت بتن در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان را ارائه و ابراز امیدواری نمود که برنامه‌های عملیاتی در نظر گرفته شده برای این کمیته، با هماهنگی و همت تمامی دست‌اندرکاران حوزه بتن در استان هرمزگان با سرعت و تاثیر قابل قبولی پیگیری شود.
در بخش دیگری از این جلسه، دکتر شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص اهمیت و نقش بتن در رشد و توسعه اقتصادی و تاثیر ارتقا، تهیه، تولید و مصرف آن بویژه در مناطق ساحلی و حاشیه سواحل و دریا خصوصا خلیج فارس به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی ایجاد و حضور واحد منطقه‌ای خلیج فارس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از دهه 70 و انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران از دهه 80 در پهنه استان هرمزگان را مؤید این اهمیت برشمرد و افزود: اطلاعات جمع‌آوری شده در 15 سال گذشته از طریق نمونه‌های مغروق و نیمه مغروق سایت منطقه‌ای خلیج فارس، حساسیت توجه و پرداختن به مقوله بتن استان و نواحی ساحلی کشور را بیش از پیش نمایان می سازد.
دکتر شکرچی‌زاده با اشاره به تهیه آیین‌نامه بتن برای خلیج فارس توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پرداختن به مقوله بتن خلیج فارس در آیین‌نامه بتن ایران (آبا)، همچنین با توجه به حمایت معاونت مسکن و ساختمان و با توجه به نقش ملی و حاکمیتی این معاونت در حوزه وزاری راه و شهرسازی، ابراز امیدواری کرد که با بسیج تمامی دست‌اندرکاران، علاقمندان، دانشگاهیان و استفاده از ظرفیت‌های بخش دولتی و غیر دولتی، شاهد بهبود و ارتقای کیفیت بتن در کشور بویژه در حوزه خلیج فارس و دریای عمان باشیم.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز با اشاره به هدفگذاری کمیته بتن 1404 در راستای ارتقای کیفیت بتن تا 50 مگاپاسکال در کشور، ابراز امیدواری نمود که ارتقای کیفیت بتن خلیج فارس و دریای عمان نیز در راستای دستیابی به این هدف‌گذاری صورت پذیرد.
مهندس شیخ انصاری نماینده معاونت مسکن و ساختمان و معاون دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان نیز در این جلسه با ارائه گزارشی اجمالی، به نحوه تشکیل کمیته ارتقای کیفیت بتن خلیج فارس و دریای عمان اشاره نمود و در ادامه پیام دکتر مظاهریان معاونت مسکن و ساختمان را قرائت نمود.
مدیران استانی از جمله رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، رئیس انجمن فرآورده‌های بتنی آماده، رئیس انجمن انبوه‌سازان، دکتراحمدی عضو هیات علمی بخش بتن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، نمایندگان استاندارد، شهرداری و… نیز در بخش‌های جداگانه به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص موضوع جلسه پرداختند.
دکتر شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز در بخش دیگری از جلسه امروز، با مثبت خواندن مباحث و نظرات طرح شده از سوی مدیران استانی و دست‌اندرکاران حاضر در این جلسه و انگیزه و همت عمومی در جهت ارتقای کیفیت بتن در استان، خاطرنشان کردند که جلسات مورد نیاز فنی دیگر نیز در آتی برگزار خواهد شد.
مهندس شیرخانلو معاون عمرانی استاندار هرمزگان نیز در پایان این جلسه با تقدیر از حضور رئیس مرکز تحقیقات راه،‌ مسکن و شهرسازی و هیات همراه، به اقدامات عمرانی انجام شده در 4 دهه اخیر در پهنه استان هرمزگان توسط شورای فنی استان اشاره نمود و یادآور شد که این اقدامات با هماهنگی دیگر دستگاه‌های مرتبط و مسئول در استان صورت پذیرفته است.
وی در ادامه با اشاره به برخی آمارها افزود:‌ 65 درصد واحدهای شن و ماسه استان دارای نشان استاندارد می‌باشند. همچنین از 24 مجموعه بتن آماده استان، 12 واحد فعال بوده و 7 واحد دارای نشان استاندارد با توان تولید حدود 115 میلیون مترمکعب بتن آماده در استان می‌باشند.
خاطرنشان می‌شود، در ساختار تشکیلاتی کمیته ارتقای کیفیت بتن در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، دکتر مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ریاست این کمیته را بر عهده دارد و دکتر شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مهندس شیری مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان به ترتیب به عنوان نایب رئیس و دبیر کمیته ارتقای کیفیت بتن در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان حضور دارند.
برنامه عملیاتی کمیته ارتقای کیفیت بتن در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان با توجه به پیشنهادهای فنی و اجرایی برای ارتقای کیفیت بتن در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان تدوین شده و مشتمل بر شش بسته عملیاتی است. هر بسته عملیاتی شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها مرتبط با هدفی مشخص است به گونه‌ای که در پایان هر بسته عملیاتی انتظار می‌رود گامی در جهت ارتقای کیفیت بتن در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان برداشته شده باشد.
استفاده از بتن آماده استاندارد، ارتقای کیفیت تیرچه‌های بتنی، صدور گواهینامه فنی برای مواد افزودنی شیمیایی بتن، رعایت الزامات حداقل رده مقاومتی بتن با توجه به مقررات ملی، فعال شدن شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی بتن و برگزاری سمینار در خصوص عملکرد کمیته ارتقا، شش بسته عملیاتی کمیته ارتقای کیفیت بتن در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان را دربرمی‌گیرد.

پس از جلسه امروز، دکتر شکرچی‌زاده و هیات همراه با حضور در محل سایت تحقیقاتی مرکز در خلیج فارس، از روند انجام تحقیقات و اقدامات اجرایی در این سایت بازدید به عمل آوردند.
منبع: سایت سازمان مقررات ملی ساختمان

کارگاه آموزشی شهر های هوشمند – توسعه ی پایدار در آلمان

از تاريخ 25 آبان الي 2 آذر 1393 ،سفارت آلمان در تهران، با هماهنگي انستيتو گوته آلمان سفرپژوهشي براي براي گروهي از پژوهشگران
منتخب حوزه شهرسازي، معماري و ساختمان ايران برگزار كرد. در اين سفر كه با هدف آشنايي با فعاليتهاي علمي مؤسسههاي پژوهشي و
اجرايي فعال در شهرسازي، معماري و ساختمان آلمـان و بـا گـرايش شهرسـازي هوشـمند و پايـدار برنامـهريـزي شـده بـود، بازديـدهايي از
سازمانها و فعاليتهاي اجرايي مرتبط با موضوع در دو شهر برلين و هامبورگ انجـام شـد. ايـن بازديـدها عمـدتا شـامل برگـزاري جلسـات
سخنراني و پرسش و پاسخ و همچنـين بازديـد از سـايتهـاي مربـوط بـه فعاليـت هـاي سـاختماني و پژوهشـي بـود. در طـي دوره آموزشـي،
پژوهشگران ايراني حاضر در گروه با حوزههاي مختلف فعاليت در راستاي ارتقـا و حفـظ محـيط زيسـت شـهري و توسـعه شـهري هوشـمند
وپايدار آشنا شدند. در گزارش حاضر، خلاصهاي از برنامه سفر ونتايج آن، معرفي ميشود.
طی این بازدید از چند شهر و در هر شهر از چندین مکان دیدن شد که در زیر آورده شده است.
قسمت اول: برلين
بازديد اول: مجموعه اداري- پژوهشي Campus‐EUREF وابسته به دانشگاه فني برلين
بازديد دوم: وزارت فدرال حمل و نقل و زيرساختهاي ديجيتال
بازديد سوم: دپارتمان سناي (شهرداري كل) توسعه شهري و محيط زيست برلين
بازديد چهارم: طرح توسعه فرودگاه قديمي تمپلهوف
بازديد پنجم: مجموعه مسكوني انرژي-صفر با طراحي غير فعال
بازديد ششم: مجموعه مسكوني طراحي شده توسط شركت Möckernkiez eG
قسمت دوم: هامبورگ
بازديد اول: پروژه Hafen city
بازديد دوم: وزارت شهرسازي و محيط زيست هامبورگ
بازديد سوم: انجمن آينده پژوهي (شبكه توسعه پايدار)
بازديد چهارم: مؤسسه مديريت محيط زيست آلمان

تولید بتن با قابلیت رشد گیاه در آن

همانطور که امروزه شاهد هستیم با افزایش ساخت و ساز در شهر ها محدوده ی طبیعی و محوطه های سبز در حال از بین رفتن و کاهش شدید با سرعت زیاد است.
ازطرفی اکثر سازنده ها جنبه ی مقاومتی و استحکام سازه را در نظر گرفته و توجهی به نمای طبیعی و نشاط بیرونی ساختمان ندارند.
در حال حاضر گروه تکنولوژی سازه ای دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا (UPC) یا (BarcelonaTech- Universitat Politècnica de Catalunya ) ، بتنی ساخته است که بسیاری از ارگانیسم های زیستی را بر روی سطح خود نگه می دارد و پرورش می دهد.

ما پرداخت هایی از باغ های عمودی و نما با پوشش گیاهی را دیده ایم، اما چیزی که بتن زیستی (بیولوژیک) را از سیستم های دیگر جدا می کند این است که این بتن بخش جدایی ناپذیری از سازه است. با توجه به این مقاله ی ساینس دیلی(Science Daily) ، این سیستم مرکب از سه لایه بر روی عناصر سازه ای است که با هم، مزایای زیست محیطی، حرارتی و زیبایی را برای ساختمان به ارمغان می آورند.
پیش بینی آینده ی طراحی های سازه و ساختمان به سمتی روی خواهد آورد که پایداری و طبیعت گرایی را در کنار یکدیگر خواهد داشت.
بتن مذکور توانایی این را دارد که آب باران رو درون بافت لایه‌ای از خود جمع می‌کنه تا محیطی مناسب برای رشد خزه، گلسنگ و … ایجاد کنه. به این ترتیب می‌شود از این نوع بتن برای ایجاد نمای سبز بدون هیچ‌گونه سازه مجزا و سیستم آب‌رسانی پیچیده، استفاده کرد. بر اساس ادعای محققان این نوع بتن توان آن را دارد که کربن‌دی‌اکسید هوا رو جذب کرده و باعث تنظیم میزان عناصر تشکیل‌ دهنده‌ی هوا بشود یعنی از لحاظ زیست محیطی این بتن بسیار به صرفه است.
توضیحی دقیق تر از ساختار این نوع بتن :
لایه ی بیولوژیکی که به رشد گیاه کمک می کند در واقع بتنی است با پایه ای از سیمان با تنظیم عالی که به رشد گیاه کمک می کند و امکان ادامه ی حیات گونه ی خاصی از خزه ها و گلسنگ ها را فراهم می آورد. به طور کلی، میزان PH بتن زیاد است. میزان PH شرایط ایده آل بتن، کمتر از 9 است، اما سیمان پرتلند سنتی می تواند میزان PH حدود 12 یا 13 داشته باشد، که در این حالت نیاز است تا مقدار قابل قبول، کاهش پیدا کند. این شرایط ایده آلی نبود که محققان در UPC به دنبال آن بودند. در عوض، آن ها با استفاده از سیمان فسفات منیزیم دار که اندکی اسیدی تر است و نیازی به کاهش میزان PH ندارد، لایه ی بیولوژیکی را ایجاد کردند./ افزودنی بتن

خزه ها می توانند در PH کمتر از 5 ، رشد کنند – میزانی که اکثر گیاهان دیگر ترجیح نمی دهند. محدود کردن رقابت به وسیله ی کاهش میزان PH، به احتمال زیاد استعمار خزه ها را گسترش می دهد. این استراتژی محققان منجر به توسعه انواع مختلفی از سیمان با توزیع متغیر میزان PH- که به رشد انواع خاصی از موجودات زنده نظیر خزه ها، ریز جلبک ها یا گلسنگ ها کمک می کند- شد.

نصب این بتن جاندار ، مرکب از سه لایه بر روی یک سطح سازه ای است. لایه ی اول یک پوسته ی ضدآب است که از عناصر سازه ای در مقابل نفوذ آب محافظت می کند. لایه ی بیولوژیکی جدید بتن بر روی این لایه به کار برده می شود. این لایه آب باران را جذب می کند و مانند سازه ی میکروسکپی عمل می کند که آب باران را ذخیره و انبار می کند. لایه آخر پوششی ناپیوسته ای است که اجازه ی ورود آب باران را می دهد و آن را بین این پوشش و پوشش ضدآب به دام می اندازد. این کار باعث بهینه سازی مقدار آبی می شود که در داخل پوشش بیولوژیکی بدون به خطر انداختن سازه گیر می افتد.

مزایای این سیستم بسیار است. گیاهان CO2 هوا را جذب و اکسیژن آزاد می کنند. این لایه همچنین به عنوان عایق حرارتی عمل می کند و به تنظیم حرارت داخل ساختمان با جذب گرما و جلوگیری از ورود آن به ساختمان در آب و هوای گرم و یا فرار از ساختمان در آب و هوای سرد، کمک می کند.

این ماده ثبت شده است اما هنوز در مرحله ی آزمایشی می باشد. محققان در حال آزمایش بر روی سیمان های مختلفی هستند که می توانند برای رشد گونه های خاصی از گیاهان استفاده شوند. این تغییرات در نما، هم ازنظر تزیینی و هم زیست محیطی ، تنوع و رنگ به هر نمایی می دهد و آن را به یک ساختمان جدید و یا به روز شده تبدیل می کنند.

منابع :
Story via Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). “Biological concrete for constructing ‘living’ building materials with lichens, mosses.”ScienceDaily, 20 Dec. 2012. Web. 6 Jan. 2013.
Images via Flickr user: cowbite; Licensed via Creative Commons

Vinnitskaya, Irina. “Biological Concrete for a Living, Breathing Facade” 06 Jan 2013.ArchDaily. Accessed 11 May 2014