تأثیر افزایش قیمت دلار بر روی قیمت مسکن

تأثیر افزایش قیمت دلار بر روی قیمت مسکن

به گزارش واحد خبری به تام؛ قیمت مسکن یکی از مواردی است که تحت تأثیر عوامل اقتصادی مختلفی قرار دارد و تحرک بازار می‌تواند به راحتی این حوزه را به پایین بکشاند و یا در یک پروسه چند ماهه به اوج برساند.

 قیمت دلار در برابر قیمت مسکن

مصطفی قلی خسروی؛ رئیس اتحادیه املاک کشور با اشاره به افزایش ناگهانی قیمت دلار در روزهای اخیر اظهار داشت: این افزایش، باعث افزایش قیمت مسکن نیز شده است و برآورد می‌شود که تورم ۱۵ درصدی در این حوزه شاهد باشیم.

خسروی با اشاره به این موضوع که وظیفه اصلی کنترل بازار مسکن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است اظهار داشت: جلوگیری از ساخت و ساز باعث برهم خوردن توازن در عرضه و تقاضا شده و در نتیجه باعث به هم خوردن روال‌های قیمتی در این بازار می‌شود.

وی با نامناسب خواندن تأثیر افزایش قیمت دلار بر قیمت مسکن افزود: اگر قیمت به شکل طبیعی و با توجه به رونق در این حوزه افزایش یابد، می‌توان ادعا کرد که از رکود خارج شده‌ایم و می‌توان برنامه‌های بلند مدتی برای این حوزه طرح ریزی کرد.

وی همچنین با بیان اینکه تعیین قیمت مسکن باید با توجه به میزان عرضه و تقاضا صورت گیرد اعلام کرد که کنترل اجاره بها با اعمال فشارهای تعزیراتی و مشخص کردن سقف قیمتی نمی‌توانند برنامه مناسبی باشد.

tamep2