تاثیر رنگ ها در دکوراسیون داخلی و روحیه شما!

نقش رنگ در دکوراسیون داخلی بر هیچ کسی پوشیده نیست و رنگ ها مهمترین و در عین حال ارزانترین عنصر مورد استفاده در معماری داخلی است . هنگام ورود به یک فضای بسته ، اولین چیزی که بر چشم اثر می گذارد رنگ است.

زندگی سرشار از رنگ ها  و جلوه های آنها است . اهمیت و نقش رنگ ها در دکوراسیون داخلی خانه  و به صورت کلی در زندگی ، مفاهیم مختلف و متنوعی از آن را در ذهن ما زنده می کنند. رنگ ها در همه ابعاد زندگی جاریست و بنابراین مفهوم رنگ ها به همان گستردگی مفهوم زندگی است و به قول ایتن ” رنگ خود زندگی است”.

موجودیت رنگ ها وابسته به نور می باشد و بدون آن رنگ دیده نمی شود.

چگونگی دیده شدن رنگ در دکوراسیون داخلی به سه عامل بستگی دارد :

 1. نور
 2. چشم انسان
 3. ساختار مولکولی اشیاء

چشم انسان رنگ ها را بر اساس سه خصوصیت از یکدیگر متمایز می کند :

 1. به واسطه ته رنگ و یا فام ( رنگین بودن خود رنگ ها ) مانند تمایز زرد و قرمز از یکدیگر
 2. به واسطه میزان تیرگی و روشنی رنگ ها . مانند تمایز نارنجی از بنفش
 3. به واسطه میزان خلوص رنگ ها . مثل تمایز قرمز با ارغوانی ( ترکیب قرمز و رنگ های دیگر )

دسته بندی رنگ در دکوراسیون داخلی :

 • رنگ های اصلی
 • رنگ های فرعی
 • رنگ های مکمل
نقش رنگ ها در دکوراسیون داخلی خانه
نقش رنگ ها در دکوراسیون داخلی خانه

رنگ های اصلی در دکوراسیون داخلی  :

رنگ هایی هستند که معمولا از ترکیب هیچ کدام از رنگ های دیگر حاصل نمی شوند. بلکه سایر رنگ ها از ترکیب آنها درست می شوند. رنگ های قرمز ، آبی ، زرد  رنگ های اصلی هستند.

رنگ های فرعی در دکوراسیون داخلی :

معمولا از ترکیب دو رنگ اصلی ساخته می شوند. رنگ های نارنجی ، سبز و بنفش از ترکیب دوتایی رنگ های اصلی حاصل می شوند.

رنگ های مکمل در دکوراسیون داخلی :

هر یک از رنگ های فرعی ، مکمل یکی از رنگ های اصلی است . مثلا بنفش مکمل رنگ زرد است . قرمز مکمل رنگ سبز و نارنجی مکمل رنگ آبی است.

رنگ ها در دکوراسیون داخلی
رنگ ها در دکوراسیون داخلی

کنتراست رنگ ها در دکوراسیون داخلی خانه :

کنتراست به معنای تضاد ، تباین متقابل میان عناصر و کیفیت های بصری است . کنتراست به واسطه نقش مهمی که در انتقال معانی و مفاهیم در زندگی ، طبیعت و آثار هنری دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این تضادها می توانند از نظر ته رنگ و یا تیرگی – روشنی و یا حتی بین رنگ ها ی سرد و گرم باشند.

هارمونی رنگ ها در دکوراسیون داخلی :

ایجاد تعادل بصری و نوعی هماهنگی میان رنگ ها را هارمونی می گویند.

ترکیبی از یک رنگ با ارزشهای مختلف آن و یا آمیخته ای از دو یا چند رنگ که دارای وحدت ، سازگاری و تنوع بوده ، به چشم انسان زیبا و دلپذیرند.

هارمونی  باید دارای 4 خصوصیت باشد :

 1. دلنشینی
 2. سازگاری با موضوع
 3. وحدت
 4. تنوع

رنگ ها در دکوراسیون داخلی اغلب به دو دسته تقسیم می شوند :

 1. رنگ های گرم
 2. رنگ های سرد

رنگ های قرمز ، نارنجی و زرد به عنوان رنگ ها ی گرم ملاحظه می شوند.

رنگ های آبی ، سبز و بنفش رنگ ها ی سرد محسوب می شوند.

 • گرمی یا سردی رنگ ها همراه با روشنی و تیرگی و درجه اشباع آن رنگ ها تعیین کننده قدرت جلب توجه ما به رنگ هااست. مقوله یاد شده می تواند یک شئ را در چشم ما به یاد ماندنی کند و خلق فضا کند .
 • رنگ های گرم و شدت رنگ های بالا از لحاظ دیداری فعال و انگیزنده هستند در حالیکه رنگ های سرد و شدت رنگ پایین ساکن و آرام بخش هستند.
 • رنگ های روشن شاد هستند ، رنگ هایی که دارای روشنی متوسط هستند نامطبوع‌اند و رنگ های تیره دلگیر می باشند.
رنگ های اصلی در دکوراسیون
رنگ های اصلی در دکوراسیون

 

 • رنگ های درخشان ، اشباع شده و دارای تضاد بالا ، توجه ما را به خود جلب می کند . رنگ های خاکستری و ارزش های متوسط ، از نیروی کمتری برخوردارند. در حالیکه ارزش های متضاد ، ما را از فرم ها و شکل ها آگاه می سازند . رنگ های متضاد و اشباع شده نیز می توانند شکل را توصیف کنند اما اگر رنگ ها از درجه تیرگی و روشنی شباهت زیاد داشته باشند ، توصیف کنندگی و مجزاسازی کم می شود.
 • رنگ های سرد و عمیق جمع وجور به نظر می رسند. در حالیکه رنگ های گرم و روشن ، میل به توسعه داشته و اندازه ظاهری یک شکل را ( خصوصا هنگام رویت ، جلوی پس زمینه ای تیره ) افزایش می دهند.
 • ارزش های روشن ، رنگ های سرد و یا خاکستری ، هنگام محصور شدن در میان صفحه ای از فضا به نظر می رسد که از یکدیگر دور شده و فضای ظاهری آنها افزایش یافته است و بنابراین می توان از آنها برای افزایش فضای یک اتاق استفاده کرد و عرض ، طول و یا ارتفاع ظاهری سقف آن را افزایش داد.
 • به نظر می رسد که رنگ های گرم میل به جنبش دارند ، در حالیکه ارزش های تیره و رنگ های اشباع شده ، مجاورت را القاء می کنند . از طریق این خصوصیات ، می توان مقیاس فضا را کاهش داد و یا به روش های فریب دهنده یکی از ابعاد اتاق را کوتاه کرد.

نقش مکان مورد استفاده در تاثیر رنگ ها :

بر حسب اینکه رنگ ها  در سقف ، دیوارها یا کف قرار داشته باشد ، اثرات خاصی در انسان بوجود می آورد که دقت در ویژگی های رنگ ها برای یک طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی زیبا و مناسب اهمیت بسیاری دارد.

 • رنگ های گرم و روشن : از بالا تحریک کننده ، از طرفین گرما بخش ، و در کف دارای حالت بالا رونده است .
 • رنگ های گرم وتیره : از بالا متین ، از طرفین محدود کننده ، و در کف اطمینان بخش است.
 • رنگ های سرد و روشن : از بالا آرام بخش ، از طرفین وسعت بخش ، و بر زمین نرم و لطیف می باشند.
 • رنگ های سرد و تیره : از بالا تهدید کننده ، از طرفین مالیخولیایی و در پایین سنگین و طاقت فرسا به نظر می آیند.

[porto_block id=”17769″ name=”interordecorationrelatedproducts”]

تحریریه به تام