ژل میکرو سیلیس در فوق روان کننده بتن

بتن

ژل میکرو سیلیس در واقع همان دوده سیلیسی و فوق روان کننده به صورت خمیری شکل و آماده مصرف است که ضمن دارا بودن قابلیت افزایش مقاومت های شیمیایی و مکانیکی بتن ، مشکلات سیستم دو جزیی دوده سیلیسی و فوق روان کننده را به طور اساسی حل کرده است.

مزایای استفاده از ژل میکرومیکس در افزایش مقاومت بتن

استفاده از ژل میکرو سیلیس مزایای زیادی دارد، مانند افزایش مقاومت فشاری بتن. علاوه بر ویژگی های بارز و مشهود فیزیکی و شیمیایی ژل میکرو سیلیس، قیمت رقابتی آن (درمقایسه با میکرو سیلیس و فوق روان کننده) و کاهش هزینه های سربار این محصول را پرمصرف و بی بدیل ساخته است. یکی از انواع ژل میکرو سیلیس، ژل میکرو سیلیس MTOMIX 4500می باشد.

ژل میکرو سیلیس MTOMIX 4500 در بتن های نفوذ ناپذیر کارایی بالایی دارند و باعث کاهش ترک ها و ارتقای نسبی مقاومت های فشاری، کششی و خمشی در بتنها می شود.

بتن
بتن

در مواردی که بتن در معرض ضربه و بار های دینامیکی تر و خشک قرار می گیرد، حمله سولفات ها و کلراید ها و عوامل جوی مثل چرخه ذوب و انجماد شروع می شود و در این گونه شرایط از ژل میکرو سیلیس MTOMIX 4500 استفاده می کنیم. ژل میکرو سیلیس علاوه بر کاهش چشمگیر نسبت آب به سیمان از آسیب های ناشی از عدم امکان اجرای سریع کیورینگ طی ساعات اول و پس از آن می کاهد.

در مواردی که اندازه آزاد آهک در سیمان پایین باشد یا جذب کامل آهک آزاد مورد رضایت نیست از ژل میکرو سیلیس MTOMIX 4500 استفاده می کنیم. این نوع ژل میکرو سیلیس کاربرد های زیادی دارد، مانند استفاده در سازه های ساحلی، سازه های نگهدارنده آب، روسازی های بتنی، بتن های پر مقاومت، سازه های در معرض بار های دینامیکی و ضربه و خستگی، مقاطع نازک بتنی، سازه های بتنی در معرض سیکل های شدید ذوب و انجماد و بتنهای نظامی و پدافندی.

تحریریه به تام