بررسی انواع سقف سازه اي شامل سقف كامپوزيت كرميت و سقف کاذب – قسمت دوم

سقف یکی از مهم ترین بخش های سازه ای ساختمان است. یکی از وظایف سازندگان ساختمان، تعیین  و اجراي بهترین شیوه اجرای آن است. در سال های اخیر، سیستم های جدیدی برای اجرای این قسمت مهم در ساختمان سازی به بازار معرفی شده است.

 نگاهی کوتاه به مقاله اول

به علت مزاياي زياد ، استفاده از سقفهای سازه اي بسيار رايج است. سقف سازه اي انواع مختلفي دارد مانند، سازه اي – تيرچه و بلوك،  سازه اي –  كامپوزيت، سازه اي – تیرچه كرميت،  سازه اي – پليمري كرميت،  سازه اي – كامپوزيت كرميت،سازه اي – كاذب،  سازه اي – ضربي كرميت و غيره. در قسمت اول در مورد سقف تيرچه و بلوك، كاربرد تيرچه و بلوك، سقف تيرچه كرميت و سقف پليمري كرميت صحبت شد. در اين قسمت به ادامه بحث پرداخته و  كامپوزيت كرميت،  كاذب، ضربي كرمي و كامپوزيت بررسي مي شوند.

سقف
سقف

سقف كامپوزيت كرميت

سقف كامپوزيت كرميت، يكي ديگر از انواع سقف سازه اي است. سيستم هاي معمول كامپوزيت در امريكا عينا با تيرچه هاي با جان باز انجام مي شوند. در اين سيستم ها معمولا همراه با گذاشتن يك ورق فولادي موج دار و آرماتور بندي، روي آن بتن ريخته مي شود. در اين سيستم قالب ماندگار است و قطعات جان نيز با بتن احاطه نمي شوند. هدف از طراحي سيستم قالب كامپوزيت كرميت، علاوه بر سرعت و تطبيق با آيين نامه ها، اقتصادي تر شدن آنهاست. بنابراين، قالب بايد قابل استفاده مداوم باشد، همچنين جان تيرچه با بتن پر شود كه بتوان قطعات جان را اقتصادي تر طراحي نمود و از لرزش آن نيز كاسته شود.

 

سقف
سقف

قالب هاي  كرميت سه قطعه است، و ابتدا بايد قطعات آن از يكديگر جدا شوند، و سپس قالب با استفاده از خاصيت تغيير شكل ارتجاعي فولاد به قالبي يكپارچه تبديل شود. اين قالب در بين تيرچه ها قرار گرفته و بعد از گيرش اوليه بتن، قالب از زير در آورده مي شود. اين قالب محاسن بسيار زيادي دارد و با سرعت چيده و جمع آوري مي گردد و با دقت مختصري، بار ها قابل استفاده است.

بهتر است جهت تطبيق سيستم با سيستم تيرچه بلوك و استفاده از آرماتور حرارتي يك جهته و حذف آرماتور خمشي در دال فوقاني و در نتيجه صرفه جويي اقتصادي، فاصله لب با لب تيرچه ها حداكثر 75 سانتي متر باشد. بسته به انتخاب و نوع تيرآهن هاي مصرفي در سازه و طول دهانه است، فاصله محور به محور تيرچه ها مي تواند حدود 85 سانتي متر تا 95 سانتي متر و با ارتفاع 20 تا 25 سانتي متر باشد.

سقف كاذب

نوعي از سقفهای سازه اي است که انواع توليدات ورق گالوانيزه به صورت رابيتس در شكل ها و فرم هاي مختلف موجب شد كه استفاده از سقف كاذب مرسوم شود. در انواع اوليه به صورت قطعات پلاستيكي در اولين سقفهاي كامپوزيت كرميت به كار رفت. اما گران بودن مصالح، عدم قابليت چسبيدن به گچ و خاك و خزش باعث شد كه استفاده از آن محدود شود.

سقف
سقف

سقف ضربي كرميت

ضربي كرميت يكي ديگر از انواع سقفهای سازه اي است. به علت اجبار در استفاده از مصالح فشاري از زمان هاي قديم، استفاده از طاق قوسي متداول بوده و به همين جهت استفاده از سيستم طاق ضربي نيز به عنوان نوعي طاق قوسي رواج داشته است.

وجود اشكالات عمده در عملكرد سقفهاي ضربي با تيرآهن، مانند عدم ايجاد يك ديافراگم مناسب بين ستون ها و مصرف زياد فولاد در مقايسه با مقدار باربري، موجب شد طرحي هاي بهينه سقف ضربي كرميت ارائه شود.

در سيستم طاق ضربي كرميت، وجود بتن روي سقف مي تواند يك ديافراگم مناسب بين ستون ها ايجاد كند و همچنين به علت باز بودن جان تيرچه ها مقدار زيادي در مصرف فولاد صرفه جويي مي شود.

اگر چه از اين سيستم در انبوه سازي استفاده نمي شود، اما براي پروژه هاي كوچك و يا دور افتاده، هنوز هم كاربرد دارد.

سقف كامپوزيت

كامپوزيت از انواع سقفهای سازه اي است. سقفهاي كامپوزيت تركيبي از فولاد و بتن هستند و براي اينكه يكپارچگي اين سقف رعايت شود از برشگير (نبشي) استفاده مي شود. اين نبشي با بتن درگيري ايجاد كرده و يكپارچگي درست مي كند. ميلگرد هايي كه روي سقف كامپوزيت قرار دارند ميلگرد هايي حرارتي هستند كه در جهت مخالف با تير هايي فرعي باعث يكپارچه شدن بتن و درگيري با كامپوزيت مي شود وبا جوش دادن به تير هاي فرعي مانع ترك خوردن بتن مي شود.

براي قالب بندي اين سقفها معمولا از تخته كوبي استفاده مي شود و بعد از اتمام بتن ريزي، نايلون باعث راحت جدا شدن تخته ها مي شود و در برخي موارد از يونوليت استفاده مي شود. به علت محكم نبودن يونوليت، بايد شمع كوبي انجام شود و مشكلات اجرايي بيشتري دارد. مهمترين مزيت قالب بندي تخته كوبي اين است كه در زير سقف كامپوزيت خلائي وجود دارد و از اين خلا براي لوله هاي تاسيساتي استفاده مي شود.

سقف كامپوزيت به دليل برش گير هاي نصب شده روي تيرهاي فرعي، يكپارچگي بين فولاد و بتن ايجاد كرده و در نتيجه ستون ها در هنگام زلزله رفتار يكپارچه دارند. درباره سيستم هاي خمشي بايد گفت در اين سيستم تمام تير هاي اصلي گيردار عمل مي كنند و معمولا از پروفيل هاي سالم استفاده مي كنند.

تحریریه به تام