اندود های آکوستیکی در عایق بندی صوتی ساختمان

عایق بندی صوتی

اندود های آکوستیکی در در عایق بندی صوتی ساختمان ها دو نوع به صورت زیر هستند:

 

  1. اندود های گچی با دانه های سبک مانند پرلیت و ورمیکولیت منبسط
  2. اندود های مشتمل بر فیبر های معدنی به همراه چسب

اندود های گچ و پرلیت را از اختلاط گرد گچ، پرلیت و آب درست می کنند، یا گچ و پرلیت آماده بسته بندی شده را با آب مخلوط کرده، روی سطوح صاف زیرسازی از جنس بتن، سیمان، گچ یا فولاد می کشند.

اندود های ماله ای در دو قشر آستر به ضخامت حدود 10 میلی متر و رویه به کلفتی حدود 3 میلی متر اجرا می شوند. اندود های ماشینی در دو، سه یا چهار قشر نازک پاشیده می شوند، به صورتی که مجموع ضخامت به حدود 12 میلی متر برسد.

عایق بندی صوتی
عایق بندی صوتی

اندود های فیبری از پنبه کوهی یا پشم معدنی و یک چسب معدنی ساخته می شوند. در کشور های صنعتی این اندود ها به صورت آماده و بسته بندی به منظور عایق بندی صوتی عرضه می شود. برای استفاده از این نوع باید نخست سطح مورد نظر را با قشر ضخیمی از چسب، آغشته کرد و سپس فیبر روی آن پاشیده شود. اندود های به ضخامت بیش از 12 میلی متر، دست کم در دو قشر باید انجام شوند و قشر رویه را می توان با سیلر و به صورت رنگی نیز اجرا کرد.

اخیرا در بسیاری از کشور ها محدودیت هایی برای مصرف پنبه کوهی به ویژه در اندود کاری به وجود آمده است. ضریب کاهش سر و صدا در اندود های آکوستیکی متفاوت بوده و بستگی به ضخامت اندود و زیر سازی آن در عایق بندی صوتی دارد. این ضریب برای اندودی رنگ نشده به ضخامت 18 میلی متر بر روی زیر سازی سخت، از 0.6 الی 0.7 و بر روی زیرسازی فلزی 0.8 الی 0.9 می باشد، و برای ضخامت 36 میلی متر بر روی زیر سازی سخت، حدود 0.9 است. در حالی که ضریب اندود اخیر هنگامی که رنگ آمیزی شود، به 0.85 کاهش می یابد.

 

تحریریه به تام