کفپوش هوشمند دارای سنسور

کفپوش هوشمند ،خانه های هوشمند و هوشمند سازی ساختمان ها کم کم به امری ضروری در دنیای امروز بدل خواهند شد. کنترل بخش های مختلف ساختمان با استفاده از گوشی های هوشمند به بخش جدایی ناپذیر زندگی مدرن تبدیل خواهند شد.

 

از این رو ساخت تجهیزات جدید در این باره محبوبیت زیادی برای سازندگان به همراه دارد. یکی از این موارد خانه ای با کفپوش هوشمند است.

اختراع کفپوش هوشمند جدید

یک نوع کف پوش هوشمند که اختراع شده است دارای ضخامت ۲ میلی متر در 2.5 متر مربع است. این کفپوش هوشمند دارای 32 سنسور در هر متر مربع است. این کف پوش می تواند بر روی هر نوع زمینی قرار گیرد.

کفپوش هوشمند برای خبر دادن به افراد از افتادن یک شخص (مانند کودکان و سالمندان) روی زمین طراحی شده است. سنسور های این کفپوش هوشمند به محض اینکه متوجه شوند فردی بر روی زمین افتاده است فعال شده و درب خانه باز شده و آلارم خطر به صدا در می آید.

کفپوش هوشمند
کفپوش هوشمند

کفپوش هوشمند قادر به تشخیص افتادن فرد یا شی

این کفپوش همچنین قادر به تشخیص افتادن فرد یا شی است. این کف پوش با یک غشای انعطاف پذیر با رزولشین بسیار بالا پوشیده شده که قادر به تشخیص هر حرکتی در اثر فشار است.

فشارهای وارده توسط LED های مادون قرمز که دور تا دور کف پوش کار گذاشته شده است ضبط می شود و به دوربینی که زیر سطح آن کار گذاشته شده است سیگنال هایی را ارسال می کند. تمامی این اطلاعات و داده ها توسط نرم افزار آنالیز شده و پس از محاسبه اندازه فشار حقیقی هر شی، پاسخ مناسب آن ارسال می شود.

سازندگان معتقدند این کفپوش  برای سالمندانی که به تنهایی زندگی می کنند بسیار مفید است. این کف پوش می تواند هنگام افتادن این افراد بر روی زمین به سرعت به افراد پیرامونی و همسایگان آژیر خطر ارسال کرده و آنها را با خبر کند.

کلیدواژه : خانه هوشمندکفپوش
تحریریه به تام