باغچه هوشمند رویایی در خانه

باغچه هوشمند

داشتن یک خانه هوشمند کامل تنها زمانی ممکن می شود که تمام خانه از جمله حیاط و باغچه آن نیز هوشمند شوند. باغچه هوشمند با توجه به وجود گیاهان در آن نیازمند دقت بیشتری است.

تنظیم نور و آب در باغچه هوشمند

باید به گونه ای طراحی شود که موجب از بین رفتن گیاهان نشود. در صورتی که برنامه های آن به درستی انجام نشوند ممکن است گیاهان خشک شوند، مثلا سیستم خراب شده و به گیاهان آب ندهد و شما نیز متوجه نشوید. بنابراین توجه بیشتری برای باغچه هوشمند نیاز است.

باغچه هوشمند به خصوص برای کسانی که در باغبانی مهارت کافی ندارند و یا وقت این کار را ندارند مناسب است. آنها نور و آب را تنظیم می کنند و در صورت نیاز مواد مغذی مورد نیاز گیاه را به آن می رسانند.

با یک سیستم هوشمند مناسب و دقیق برای از بین بردن گیاه تنها یک راه وجود دارد و آن از ریشه کندن آن است چرا که این سیستم ها به خوبی از گیاهان مراقبت می کنند. جدید ترین سیستم هوشمند باغچه اکو سیستمEve  نام دارد.

باغچه هوشمند
باغچه هوشمند

 سنسور های رطوبتی در باغچه هوشمند

اکو سیستم Eve به شما کمک می کند که توسط تبلت یا گوشی هوشمند خود باغچه هوشمند حیاط را کنترل کنید. کنترلر Eve با سنسور های رطوبتی Adam کمک می کنند تا Eve بتواند تصمیم مناسبی را برای داشتن حیاط و باغچه مناسب اتخاذ نماید.

با قرار دادن این سنسور ها در تمام حیاط، می توان Eve را طوری برنامه ریزی کرد تا در موقعیت لازم منطقه مورد نیاز را آبیاری کند. و اگر شما از سنسور های Adam استفاده نکنید Eve خود دست به کار شده و از اطلاعات هواشناسی برای آب دادن استفاده می کند.

همچنین این سیستم با استفاده از این اطلاعات آب پاش را در یک روز مشخص روشن می کند تا کار آبیاری انجام شود یا اگر بداند که یک روز بسیار گرم است، از مقداری آب بیشتر استفاده می کند.

تحریریه به تام