رشد چشمگیر حجم معاملات خرید مسکن

به گزارش کلینیک ساختمانی به تام به نقل از دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی حجم معاملات خرید آپارتمان در دیماه امسال که هفده هزار و هفتاد و پنج معامله بود 40 درصد نسبت به ماه قبل و 8 درصد نسبت به دی ماه سال قبل پیشرفت داشته است.
و همینطور میانگین قیمت آپارتمان در شهر تهران که در روز های اول زمستان 4 میلیون و 360 هزار تومان بود ، 1.4 درصد نسبت به ماه قبل و 11.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
به اعتقاد کارشناسان میتوان از این پیشرفت 40 درصدی را در صورتی که رشد معاملات خرید ملک در ماه پیش رو ادامه یابد به تغییر فاز بازار مسکن از پیش رونق به رونق تعبیر کرد.