ثبت نام آزمون های ورود به حرفه مهندسان در اسفند 95

به گزارش کلینیک ساختمانی به تام به نقل از سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، آزمون های ورود به حرفه برای کلیه داوطلبان در روز های پنج شنبه و جمعه مورخ 19 و 20 اسفند ماه سال جاری برگزار میشود.
این آزمون ها طبق هماهنگی های به عمل آمده با شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان مجری برگزاری ، در چندین رشته از جمله عمران(محاسبات،نظارت و اجرا ) معماری ( طراحی، نظارت و اجرا) مکانیکی ( طراحی و نظارت) تاسیسات برقی ( طراحی و نظارت) و نقشه برداری قابل برگزاریست.
ثبت نام از روز یکشنبه 26 دی ماه آغاز و تا روز یکشنبه 3 بهمن ماه ادامه خواهد داشت .قابل توجه تمام داوطلبان که زمان ثبت نام مخدود است و بهتر است ثبت نام خود را به روز های آخر موکول نکنند.