رنگ هایی دارای خاصیت خود تمیز شوندگی ، با الهام از بال های پروانه

رنگ

رنگ های خود تمیز شونده جزو یکی از فناوری های نوین است که در  چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است . در طبیعت هم به وفور این فرآیند در گیاهان و جانوران دیده میشود . مثلا در بال پروانه ها یا برگ گیاهانی مثل نیلوفر آبی فرآیند خود تمیز شوندگی دیده میشود . بسیاری از فرآیندها و تکنولوژی های روز دنیا هم از طبیعت الهام می گیرند ، از جمله در فرآیند خود تمیز شوندگی . از این سطوح خود تمیز شونده می توان در شیشه های پنجره ها ، صفحات خورشید و همینطور در صنعت نساجی استفاده کرد . که این مساله در قرن حاضر بسیار مود توجه قرار گرفته است . وقتی این فناوری از حالت آزمایشگاهی به حالت کاربردی برسد می تواند در بسیاری از هزینه صرفه جویی شود . همینطور بسیاری از تجهیزات به علت اینکه به صورت خوردکار تمیز نگه داشته میشوند دوام شان بیشتر می شود .

رنگ
رنگ

طرح اولیه ارائه شده به این شکل است که از رنگدانه های اصلاح شده اکسید روی برای تولید یک پوشش رزینی استفاده می کنند که این پوشش در کنار خاصیت آبدوستی دارای خاصیت فتو کاتالیسیتی نیز می باشد . که این مساله منجر میشود آلودگی هایی که در سطح وجود دارند در حضور نور خورشید با نانو ذرات موجود در پوشش رزینی واکنش داده و به راحتی از روی سطح حذف شوند .

همین طور در زمینه خود تمیز شوندگی از اکسید تیتانیوم به عنوان یکی از معروف ترین رنگ دانه های سفید استفاده می شود . البته اگر این تکنولوژی در کشور بخواهد مورد استفاده قرار گیرد ، هزینه بالای مواد اولیه وارداتی ممکن است محدودیت در تولید آن ایجاد کند . به همین علت بسیاری از تحقیقات و طرح های پژوهشی جدید در پی یافتن مواد جایگزین و ارزان تر هستند .

همانطور که در بالا هم گفتیم ترکیب نانو ذرات اکسید روی موجود در پوشش با مواد آلوده کننده سطوح مختلف در کنار تابش نور خورشید از طریق یک فرآیند فتو کاتالیست منجر به تمیز شدن سطح میشود . در کنار این مساله چون سطح مورد نظر دارای خاصیت آبدوستی است که این خاصیت منجر میشود آب در سطح مورد نظر به شکل قطره در نمی آید و به صورت یک لایه نازک روی سطح پخش می شود . در این زمان لایه آلودگی که از سطح جدا شده بود ، لایه نازک آب زیر آن نفوذ می کند و به این شکل تمام آلودگی ها از روی سطح شسته میشود .

تحریریه به تام