آب بندی ساختمان ها به منظور کاهش نشت هوا و رطوبت

آب بندی ساختمان

آب بندی ساختمان : با نصب دقیق سیستم آب بندی ساختمان، می توان در وقت و هزینه صرفه جویی کرد و هزینه های اضافی بازسازی را کاهش داد.

آب بندی ساختمان و کاهش نشت هوا و رطوبت

آب و هوا می توانند از طریق جزئی ترین شکاف ها در دیوارهای ساختمان نفوذ کنند و با حرکت در مسیرهای بسیار کوچک راه خود را به داخل ساختمان پیدا کنند. اگر آب به داخل دیوارها راه پیدا کند، می تواند آسیب های مختلفی ایجاد کند و به طرز شگفت آوری می تواند حرکت کند و آسیب را در اطراف گسترش دهد. از طرف دیگر نشت هوا کاهش بهره وری سیستم کنترل برای تنظیم درجه حرارت ساختمان، افزایش هزینه های تهویه مطبوع، مصرف انرژی و کربن در ساختمان را در پی دارد. برای آب بندی ساختمان و جلوگیری از ورود این مزاحمان، وجود یک مانع مقاوم برای نشت آب و هوا (WRB) در هر دیوار بیرونی، یک ضرورت به شمار می آید.

آب بندی ساختمان
آب بندی ساختمان

WRB مناسب با توجه به میزان داوم آن سنجیده می شود. هر چقدر هم که مواد آن خوب باشد، در صورت وجود یک شکاف، آب و هوا می توانند راه خود را از طریق آن به داخل ساختمان پیدا کنند. برای این منظور و آب بندی ساختمان راه حل های مختلفی استفاده می شود که به کارگیری چسب ها و مایعات ضد آب مخصوص از شایع ترین این روش ها هستند. علاوه بر مواد مرغوب، نصب درست این مواد مخصوصا در گوشه ها و یا در نظر گرفتن جزئیات معماری بسیار مهم است.

 آب بندی ساختمان و بهینه سازی WRB

بهینه سازی WRB نه تنها برای خود ساختمان، بلکه برای پیمانکار نیز مفید است. یکی از شکایت های معمول در مورد ساخت و ساز ، شکایت از نفوذ آب در اطراف پنجره ها است. با نصب دقیق سیستم آب بندی ساختمان، می توان در وقت و هزینه صرفه جویی کرد و هزینه های اضافی بازسازی را کاهش داد. برای جلوگیری از دیوارهای آسیب دیده توسط آب، نشتی در ساختمان ها و شکایات مربوط، نسل جدیدی از مواد توسعه یافته اند که نصب آسانی دارند و به طور موثر جلوگیری از نشت آب و هوا را مدیریت می کنند.

[porto_block label=”” id=”17812″ name=”buildingstrucurerelatedproducts-2″]

تحریریه به تام