افزایش قیمت آهن و میلگرد بی تاثیر در رونق بازار مسکن

به گزارش کلینیک ساختمانی به تام به نقل از ایرنا صنعت ساخت و ساز ساختمان در کشور در چند سال اخیر دچار فراز و نشیب های بسیار و رکود شده است که بهترین راه برای خروج از این حالت برنامه ریزی و ارایه راهبردهایی در سطح کلان کشور است.
افزایش قیمت مصالح به کار رفته در ساختمان مثل آهن و سیمان نه تنها در فعالیت تاثیری نداشته بلکه فقط قیمت تمام شده ی ساختمان را افزایش میدهند.
به اعتقاد برخی کارشناسان مسکن صنعت ساخاتمان سازی با کاهش تقاضا و بیتمایلی سرمایه گزاران به ساخت و ساز روبروست و نوسانات قیمت آهن که تابع بورس جهانیست در تغییر این رکود نقشی ندارد.
کامران رهی یک کارشناس فعال بخش مسکن گفت: افزایش قیمت مصالح من جمله آهن در ساختمان سازی های شخصی و انبوه سازی می تواند بر اشتیاق و رونق ساخت و ساز تاثیری داشته باشد اما در ساختمان سازی های دولتی و پیمانکاری باعث رکود هم میشود.
همچنین محسن حیدری مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری توان مالی محدود مردم و بازارهای کاذب ساخت مسکن را از عوامل مهم در رکود بازار مسکن دانست.
سیامک مشرفی رئیس سازمان نظام مهندسی چهارمحال و بختیاری نیز تنها تقاضای مردم و سیاست های دولتی را عامل رونق ساخت و ساز و نبود و کمبود نقدینگی و کمبود تقاضای مسکن سازی را عامل رکود تلقی کرد.
این افراد همچنین بیان کردند با وجود رشد15 درصدی قیمت آهن و فولاد رکود و کمبود تقاضا هنوز ادامه دارد.

کلیدواژه : آهن آلاتقیمت آهن