بررسی نکات مهم در عملیات بتن ریزی در ساختمان ها

بتن ریزی

بتن ریزی یکی از عملیات های بسیار مهم در ساخت سازه های بتنی است. این عملیات باید با دقت زیاد انجام شود و نیاز به افراد کاملا متخصص دارد. در این مطلب برخی از مسایل مهم در عملیات بتن ریزی بیان شده است.

 

بررسی نکات مهم در عملیات بتن ریزی

  1. قبل از بتن ریزی باید کلیه آرماتور با نقشه کنترل شوند، مخصوصا دقت شود که آرماتور ها به همدیگر با سیم آرماتور بندی بسته شده و اگر جایی فراموش شده باشد مجددا بسته شود. توجه کنید فاصله آرماتور ها یکنواخت باشد، زیرا اغلب اتفاق می افتد که در تیر های اصلی که آرماتور ها نزدیک به هم بسته می شوند، اگر فاصله بین آرماتور ها یکنواخت نباشد بعضی از آنها به هم می چسبند و بعضی با فاصله از همدیگر قرار می گیرند. این موضوع سبب می شود که بتن نتواند کلیه میله گرد ها را احاطه نمود و قطعه همگن به وجود بیاورد.
  2. باید محل بتن ریزی عاری از خاک و مواد زاید باشد. اگر بین زمان اتمام کار آرماتور بندی و بین زمان عملیات چند روز فاصله باشد حتما می بایست محل کار با دقت بیش تری بازدید شود.
بتن ریزی
بتن ریزی

 

  1. کلیه قسمت های قالب بندی باید با دقت بازدید شوند و از استحکام تیر ها و قالب ها باید مطمئن شد. زیرا همان طور که می دانید تا چند روز کلیه وزن بتن و آرماتور های آن را همین قالب ها تحمل خواهند نمود و اگر نقطه ضعفی در آنها باشد که نتوانند وزن بتن را تحمل کنند، در موقع بتن ریزی فرو رفته و شکسته می شود و ضرر بزرگی به کار وارد خواهد شد. زیرا در روز بتن ریزی که رفت و آمد روی قالب زیاد بوده، تعمیر کفراژ مشکل است. تمام روز بتن ریزی حتما باید یک نفر کارگر با تجربه باید مدام قالب ها را زیر کنترل برده و اثرات اضافه شدن وزن را روی آنها در نظر داشته باشد و در موقع بتن ریزی و ایجاد خطر افراد متخصص را مطلع سازد.
  2. وقتی که قالب بندی چوبی است و رویه فلزی ندارد باید قبل از بتن ریزی از روغن کاری کلیه قسمت های قالب مطمئن شد. این روغن کاری اولا سبب می شود که در موقع باز کردن قالب به راحتی از روغن جدا شود، دوما قالب روغن کاری شده آب بتن را نمی مکد.
  3. در زمان بتن ریزی باید از رفت و آمد زیاد روی آرماتور ها جلوگیری کرد، چراکه در این صورت در اثر وزن کارگران در آرماتور ها انحنای موضعی به وجود خواهد آمد. بهتر است از قسمت جلو شروع به بتن ریزی کرد زیرا در این صورت رفت و آمد کارگران به حداقل خواهد رسید. برای آن که پای کارگران در بتن تازه ریخته شده فرو نرود باید از تخته استفاده کرد تا مسیر عبور و مرور کارگران را تعیین کند.
  4. در هنگام بتن ریزی برای ستون ها، با نواختن ضربه هایی یک نواخت به بدنه قالب و کوبیدن بتن باید در آن ارتعاش ایجاد کرد تا بتن در قالب به خوبی جابجا شود. در دال ها و تیر ها و سقف ها باید با کوبیدن مداوم بتن، آن را به تمام گوشه های قالب بتن راهنمایی کرد و جسم تو پری به وجود آورد.

 

بتن ریزی
بتن ریزی

 

  1. در بتن ریزی با ارتفاع زیاد بهتر است آن را در لایه های 30 سانتی متری ریخته و آن را بخوبی کوبیده و بعد لایه بعدی را ریخت. در بتن ریزی سقف باید کاملا آن را ماله کشی نموده و توجه داشت که کلیه میله گرد ها و تنگه ها داخل بتن قرار گرفته و حداقل 2.5 سانتی متر روی آن بتن پوشیده شود. در موقع بتن ریزی با ارتفاع زیاد مانند دیواره سد ها، چنانچه آب اضافی بتن بالا بیاید باید بتن بعدی را قدری خشک تر ریخت تا این آب جمع شود.
  2. در مواقعی که بتن باید به راه های دور حمل گردد باید حتما از ماشین هایی که دارای منبع گردان هستند استفاده نمود. در مواقعی که احساس می شود اجزای بتن در اثر حمل و نقل از یک دیگر جدا شده اند، باید آن را اصلاح نمود و یا از مصرف آن خود داری کرد.
  3. تا آنجا که ممکن است بهتر است بتن ریزی بدون وقفه انجام گیرد، به طوری که در موقع سخت شدن یکپارچه باشد. ولی با توجه به این که این کار همیشه ممکن نیست و گاهی عملیات متوقف و به روز بعد منتقل می شود، در چنین مواقعی می بایست محل قطع بتن حتما با نظر مهندس باشد. محل قطع بتن باید در جایی باشد که نیرو های وارده صفر بوده و یا حداقل باشد. در موقع قطع بتن ریزی باید چند عدد فولاد کمکی در مقطع گذاشته شود به طوری که نصف طول این میله گرد ها در بتن روز بعد قرار گیرد. روز بعد باید سطح آن کاملا با آب شسته شده و از گرد و خاک و مواد اضافی پاک گردد. اولین قسمت بتن روز بعد باید قدری پر سیمان تر شود و بهتر است حتی المقدور از مصرف چسب و هر گونه مواد دیگر در بتن خود داری شود.
بتن ریزی
بتن ریزی
  1. اگر تراکم آرماتور ها در گودی زیاد و قابل ملاحظه باشد باید ناودان هایی پیش بینی شود که بتن را به ته قالب برساند و فرو ریختن بتن از لای آرماتور ها مجاز نیست زیرا ممکن است باعث جدا شدن مواد متشکله بتن گردد. اگر تراکم بتن در کف قالب باشد باید در آن قسمت از بتن با مصالح ریز دانه تری استفاده شود. اگر ممکن است در ابتدا چند سانتی متر در کف قالب بتن ریخته شود و آنگاه شبکه آرماتور ها را در جای خود قرار داده شوند، ولی این کار در اغلب قریب به اتفاق مواقع امکان ندارد.
کلیدواژه : ساز های بتنی
تحریریه به تام