سازندگان ساختمان های درحال ساخت میتوانند مصالح و لوازم ساختمانی مورد نیاز خود را به صورت رایگان ثبت نمایند.کلینیک ساختمانی به تام با توجه به ارتباطات خود با قوی ترین تولید کنندگان و تامین کنندگان مصالح و لوازم ساختمانی بهترین پیشنهاد قیمت را به شما ارائه میدهد و در صورت نیاز , مجریان و سازندگان میتوانند بدون واسطه با تولید کننده ارتباط برقرار نمایند

ثبت درخواست کالا و خدمات

  • فایل ها را به اینجا بکشید