200هزار وام نوسازی با سود 12 درصد

به گزارش کلینیک ساختمانی به تام به نقل از سایت خبری وزارت مسکن راه و شهرسازی محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهر تهران ، گفت در پی برگزاری جلس ای با معاون اول ریاست جمهور و وزیر راه و شهر سازی قرار به اختصاص یک هزار میلیارد تومان وام تسهیلات نوسازی از منابع در اختیار بانک مسکن شد.

به دنبال این تصمیم که در مرحله تصویب نهایی در بند الف بودجه سال 96 است بانک مسکن نیز متعهد به پرداخت سالانه 200 هزار فقره تسهیلات نوسازی میشود.

ایزدی با اشاره به اینکه این وام با سود 12 درصد ارائه میشود پیش بینی کرد که این طرح موجب ایجاد تحرک خوبی در بازار مسکن میشود.

وی علت رکود در بازار مسکن و خالی بودن بیش از 300 هزار واحد مسکونی را در نابرابری دو بخش عرضه  تقاضا دانست و بیان کرد در حال حاضر مسکن در مناطقی عرضه میشود که تقاضای کمی دارد پس تصمیم داریم عرضه را در مناطقی که تقاضای زیادی داریم بیشتر کنیم تا شاهد رونق خوبی در این بازار شویم.