هيدروژل های خنک کننده فضاي خانه راهی برای کاهش مصرف انرژی

تهويه هواي فضاي داخل خانه، به عنوان يك ضرورت براي هر خانه اي شناخته مي شود. سيستم هاي تهويه انرژیزيادي مصرف مي كنند. اين سيستم ها به دليل مصرف انرژي، هزينه هاي زيادي را ايجاد مي كنند.

طرح های جدید برای انرژی سبز

پژوهشگران و محققان طرح هاي بسياري براي استفاده از انرژي هاي سبز ساخته اند. اما آنها هنوز در تلاش براي ايجاد راه هاي جديدتر هستند. پژوهشگران با استفاده از ماده ای موسوم به هیدروژل دیوار هایی خلق کرده اند که رطوبت را جذب می کند تا مانند پوست انسان عرق کرده و داخل ساختمان را خنک کند.

هیدروژل خنک کننده برای کاهش مصرف انرژی

هیدروژل مي تواند آب را جذب کند و تا 500 برابر اندازه اش متورم شود. زمانی که هوای محيطي كه اين هيدروژل در آن قرار دارد گرم شود، آب درون آن بخار شده و هوای محيط را تا پنج الي شش درجه سانتی گراد خنک می کند.

هیدروژل فقط زمانی شروع به خنک کردن محیط می کند که دمای بیرون گرم باشد و بتواند آب درون آن را تبخیر كند.

قرار دادن حباب های هیدروژل در بین لایه های سرامیکی امکان کاربرد این فناوری را در دیوارها می دهد. این طرح در كنار سيستم هاي تهویه هوا به کار برده مي شود تا از رسيدن ساختمان به دمای مطلوب اطمينان حاصل شود. اين سيستم می تواند تا 28 درصد موجب كاهش مصرف  انرژی برق شود.

 انرژی
انرژی

 

این ماده دارای یک نوع هوش است زیرا زمانی که درجه حرارت دمای محیط خارج از آن گرم می شود با تبخير آب دروني خود شروع به خنک کردن محیط اطراف خود می کند. هیدروژل تنها از حباب های کوچک تشکیل شده است بنابراين آنها را می توان به تناسب سازه های مختلف به اشکال مختلف درآورد. از سوی دیگر می توان از این فناوری در پشت دستگاه های موجود خنک کننده هوا استفاده کرد تا دمای هوای آپارتمان را به راحتی به یک درجه حرارت مطلوب برسانند و در مصرف انرژی های تجدید ناپذیر صرفه جویی شود.

تحریریه به تام