برگزاری جلسه ی پرسش و پاسخ بانوان مهندس با مدیران معاونت معماری و شهرسازی در تهران

در روز چهارشنبه 8 آبان نشست بانوان مهندس عضو سازمان در خصوص امور مهندسین ناظر برگزار شد.
در این جلسه مهندس سیاه کمری معاون محترم سازمان اداره کل معماری و ساختمان، مهندس فتوره چی و مهندس قریشی کارشناس ارشد اداره کل معماری و ساختمان حضور داشتند.
مباحث مهم مربوط به امور مهندسین ناظر اعم از وظایف مهندس ناظر و کنترل های ضروری ، موارد فنی و ایمنی بعد از صدور پروانه ساختمان و در مراحل مختلف ( شروع کار، قبل و بعد از تخریب، گود برداری، فوندانسیون، اجرای سقف) ، نحوه ی صحیح گزارش نویسی از لحاظ رعایت مسائل حقوقی مربوطه به همراه پاسخ به پرسش های بانوان مهندس در زمینه ی وظایف ناظر ، ناظر معمار و… مواردی بود که طی این جلسه صحبت شد.
آقای مهندس سیاه کمری اظهار داشت که ظوابط کلی و وظایف مهندسین ناظر ب خلاف تفاوت در ضوابط جزئی به فراخور کیفیت و محل قرار گیری مناطق شهرداری ، در تمامی مناطق یکسان میباشند.
در خاتمه ایشان ایجاد تعامل بیشتر شهرداری با سازمان نظام مهندسی برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز و خدمات مهندسی و تاسیسات ساختمان را از اهداف برگزاری این جلسات دانست.