تامین مسکن ۷۳۲۰ خانواده معلول تا پایان سال ۱۳۹۷

تامین مسکن ۷۳۲۰ خانواده معلول تا پایان سال ۱۳۹۷

به گزارش واحد خبری به تام، پیش بینی می شود که تا پایان سال ۱۳۹۷ بیش از ۷۳۲۰ خانواده تحت پوشش بهزیستی که حداقل دو عضو معلول دارند مسکن و زمین مناسب برای تامین مسکن را دریافت کنند.

سازمان بهزیستی و مسکن معلولین

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به این موضوع که در سال‌های  ۹۵ و ۹۶ حدود ۵۵۰۰ واحد به این طیف از خانوارهای تحت پوشش بهزیستی اختصاص یافته است، اظهار داشت: در این مدت حدود ۳ هزار واحد مسکونی نیز با توجه به قوانین و مقررات اداره بهزیستی مورد بازسازی و تعمیرات قرار گرفت و در حال حاضر در اختیار آنان قرار دارد.

وی با اشاره به همکاری سازمان بهزیستی با این سازمان عنوان کرد که از تمامی این واحدها حدود ۲۵۰۰ واحد مورد بهره برداری قرار گرفته است و در سال جدید هفت هزار و سیصد و بیست نفر دیگر نیز مورد حمایت و پوشش قرار می گیرند.

حمایت و پوشش این سازمان به صورت تامین مسکن خانواده های معلول که دارای دو یا چند فرزند معلول هستند صورت می گیرد و کسانی که به زمین برای ساخت و ساز نیاز داشته باشد می توانند زمین مورد نیاز خود را از این طرح تامین کنند.

[irp posts=”7440″ name=”آیا با وام مسکن 100 میلیون تومانی میشود خانه دار شد؟”]


[porto_block id=”17759″ name=”bigsizeceramicrelatedproducts”]

tamep2