تاثیرات مثبت و منفی سایت ها و اپلیکیشن های معامله مسکن

به گزارش کلینیک ساختمانی به تام به نقل از سایت خبری صما حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک به شدت با اپلیکیشن دیوار مخالف است و طبق نظر او این برنامه واسطه ها در معاملات ملکی را حذف کرده و به آنها ضرر میرساند. و از ضرر دوازده هزار دفتر مشاور املاک در تهران خبر داد.
عقبایی اپلیکیشن دیوار را از سایر برنامه های نظیر خودش متفاوت دانست و عنوان کرد بقیه این ابزار ها مثل شیپور و آلونک نقش مشاوران املاک را از بین نبرده و با آنها در ارتیاط است و ما از اینگونه طرح ها و تکنولوژی های جدید استقبال میکنیم اما حذف واسطه توسط فضای مجازی غلط است. وی چندی پیش بیان کرد که اپلیکیشن دیوار را خراب خواهد کرد.
اما در این راستا نظرات متفاوتی از سوی کارشناسان وجود دارد.
جلال صباغ یک کارشناس بازار مسکن گفت به دلیل اینکه این گونه برنامه ها دو طرف معامله را به هم میرساند و بدون صرف هزینه معامله انجام میگیرد به زیان مشاوران املاک است. وی همچنین اشاره به خطر کلاه برداری در معاملات مجازی کرد و گفت باید نهاد های ذیربط هرچه سریعتر بر این مسئله نظارت کنند .
اما کاظم اطمینان یک مشاور املاک بیان کرد که مردم از خطرات و مشکلات معاملات از طریق این اپلیکیشن ها آگاهند و اینگونه نیست که صرفا برای نپرداختن کمیسیون خود را به دردسر باندازند. حتی اگر معامله ای نیز شکل بکیر نیازمند کد رهگیری خواهند بود که گرفتن آن بر عهده مشاورین املاک است.
وی همچنین اظهار داشت که مقابله با فعالیت های سایت ها و تکنولوژی های جدید و حذف آنها امری غیر ممکن است.