خانه هایی با قابلیت حمل شدن در صنعت ساختمان سازی

ساختمان

صنعت ساختمان سازی یکی از صنایعی است که همواره با تغییر و تحول در طراحی و ایده پردازی آن همراه است. یکی از حوزه هایی که بسیاری از طراحان و محققان صنعت ساختمان در آن مشغول هستند، حوزه ایده پردازی است.

 

خانه هایی که در صنعت ساختمان قابلیت جابه جایی دارند

ایده پردازی برای ساختمان و خانه همواره موجب انگیزش و رونق ساختمان سازی بوده است. به دلیل اهمیت ایده پردازی، در سال سمینار ها و و جوایز زیادی برای ایده پردازی در این صنعت در نظر گرفته می شود.

بسیاری از این ایده ها که هر ساله ارائه می شوند، طی سال های بعد با تلاش پژوهشگران و سازندگان رنگ واقعیت به خود می گیرد. یکی از مهمترین این سمینار ها در شهر بمبئی هند برگزار می شود. در این سمینار جوایزی به برترین ایده ها داده می شود. امسال گروه معماری CRG توانست با ایده خود جایزه ایده پردازی این سمینار را مال خود کند. اما ایده آنها چه بود؟ ایده آنها در مورد احداث خانه های مسکونی و ساختمان بود.

ساختمان
ساختمان

این گروه معماری طرح و ایده ای برای ساخت 5 هزار فضای مسکونی موقت با استفاده از 2 هزار و 500 کانتینر را ارائه داده است. طرح آنها برای یکی از فقیر نشین ترین محله های هند است.

در این طرح قرار است واحد های مسکونی در ارتفاعی در حدود 400 متر احداث شوند. ساختار و سازه اصلی واحد ها همگی با بلوک های سبک بتنی پوشش داده می‌شوند. این واحد ها همگی همچون قوطی و جعبه های سبک قابل حمل، بر روی هم تا ارتفاع 400 متری قرار می گیرند و زوایه هر کدام از این قوطی های مسکونی با دیگری متفاوت است.

زاویه های گردشی 90 درجه هر یک از این قوطی ها نیز موقعیتی را در ساختمان فراهم آورده که فضای سایه آن بیشتر بوده و فضا های هدر رفته کمتری در آن به چشم می خورد. از این رو می توان گفت هدر رفت انرژی در این برج های مسکونی نیز به حداقل میزان ممکن خواهد رسید.

تحریریه به تام