پوستر دیواری

پوستر-هنری

پوسترهای دیواری:

پوسترهای دیواری صفحات کاغذی بزرگی هستند ک حاوی چاپ تصاویر مختلف روی جنس های متفاوتی از کاغذ مثل جنس پوستر کریستالی،کاپریس یا رویال ویژه میباشند.پوستر ها از نوع قدیمی آثار هنری چاپی هستند ک برای نصب دیواری ساخته شد و میتوانند حاوی پیامهای سیاسی، اقتصادی، پوستر تبلیغاتی یا صرفا زیبایی باشند.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش دادن همه 12 نتیجه