• فلاش تانک روکار مدل دریا

  فلاش تانک روکار مدل دریا

  0 out of 5

   فلاش تانک روکار از جمله تجهیزات لازم و ضروری در سرویس بهداشتی خانه، محل کار یا مکان عمومی، فلاش تانک می باشد. پمپ این فلاش تانک از نوع دو زمانه می باشد. میزان تخلیه آب در هربار استفاده در حالت دکمه بزرگ ۱۰ لیتر و دکمه کوچک ۴ لیتر است. فلاش تانک دکمه ای با دو زمانه بودن خود به صرفه جویی در مصرف آب کمک می کند. ابعاد این فلاش تانک ۳۵*۱۴*۴۲٫۵ سانتی متر است.

  تماس : 8-22820747-021
 • فلاش تانک روکار مدل باران

  فلاش تانک روکار مدل باران

  0 out of 5

   فلاش تانک روکار از جمله تجهیزات لازم و ضروری در سرویس بهداشتی خانه، محل کار یا مکان عمومی، فلاش تانک می باشد. پمپ این فلاش تانک ایران از نوع گرد می باشد. میزان تخلیه آب در هربار استفاده از فلاش تانک ۱۰ لیتر است. ابعاد این فلاش تانک ۳۵*۱۴*۴۲٫۵ سانتی متر است.

  تماس : 8-22820747-021
 • فلاش تانک روکار مدل موج

  فلاش تانک روکار مدل موج

  0 out of 5

   فلاش تانک روکار از جمله تجهیزات لازم و ضروری در سرویس بهداشتی خانه، محل کار یا مکان عمومی، فلاش تانک می باشد. پمپ این فلاش تانک از نوع دو زمانه می باشد. میزان تخلیه آب در هربار استفاده در حالت دکمه بزرگ ۱۰ لیتر و دکمه کوچک ۴ لیتر است. فلاش تانک دکمه ای با دو زمانه بودن خود به صرفه جویی در مصرف آب کمک می کند. ابعاد این فلاش تانک ۳۵*۱۴*۴۲٫۵ سانتی متر است.

  تماس : 8-22820747-021
 • فلاش تانک روکار مدل Ghasedak

  فلاش تانک روکار مدل Ghasedak

  0 out of 5

  فلاش تانک روکار واقع همان سیفون های رایج در فضای سرویس های بهداشتی است که همه ی ما با آن ها آشنایی داریم. فشارکم آب شهري ، مشکلي بسيار شايع و آزار دهنده است. اين مشکل سبب شده است تا در بسياري از ساختمان ها ، نياز به تاسيسات افزايش فشار آب احساس شود. از آن جايي که ممکن است اين وسايل هزينه بر باشند ، سعي مي شود که در مکان هاي غير ضروري همانند سرويس هاي بهداشتي از وسايل ارزانتری استفاده شود . يکي از اين وسايل کاربردي ، فلاش تانک است. فلاش تانک از يک منبع ذخيره آب و لوله اي جهت انتقال اين آب به کاسه توالت ساخته مي شود. عملکرد فلاش تانک اين گونه است که ابتدا مخزن آن ها از آب پر می شود و سپس با کشيدن طناب آن ها و يا فشار دکمه تخليه آب ، دريچه نگهدارنده آب حرکت کرده و آب با فشار زیادی تخليه مي گردد. اين روش مشکل فشار کم آب را در توالت ها از بين مي برد

   

  تماس : 8-22820747-021
 • فلاش تانک روکار مدل ساحل

  فلاش تانک روکار مدل ساحل

  0 out of 5

   فلاش تانک روکار از جمله تجهیزات لازم و ضروری در سرویس بهداشتی خانه، محل کار یا مکان عمومی، فلاش تانک می باشد.  پمپ این مدل دریچه ای می باشد، که میزان تخلیه آب در هربار استفاده از فلاش تانک ۶ لیتر است. در فلاش تانک دکمه ای-طنابی هم می توان از دکمه برای تخلیه استفاده کرد و هم از طناب استفاده نمود. ابعاد این فلاش تانک ۳۰*۱۵*۴۴ سانتی متر است.و در دو مدل طنابی و (دکمه ای طنابی ) موجود میباشد.

  75,000 تومان
 • فلاش تانک روکار مدل BAMBOO

  فلاش تانک روکار مدل BAMBOO

  0 out of 5

  فلاش تانک روکار واقع همان سیفون های رایج در فضای سرویس های بهداشتی است که همه ی ما با آن ها آشنایی داریم. فشارکم آب شهري ، مشکلي بسيار شايع و آزار دهنده است. اين مشکل سبب شده است تا در بسياري از ساختمان ها ، نياز به تاسيسات افزايش فشار آب احساس شود. از آن جايي که ممکن است اين وسايل هزينه بر باشند ، سعي مي شود که در مکان هاي غير ضروري همانند سرويس هاي بهداشتي از وسايل ارزانتری استفاده شود . يکي از اين وسايل کاربردي ، فلاش تانک است. فلاش تانک از يک منبع ذخيره آب و لوله اي جهت انتقال اين آب به کاسه توالت ساخته مي شود. عملکرد فلاش تانک اين گونه است که ابتدا مخزن آن ها از آب پر می شود و سپس با کشيدن طناب آن ها و يا فشار دکمه تخليه آب ، دريچه نگهدارنده آب حرکت کرده و آب با فشار زیادی تخليه مي گردد. اين روش مشکل فشار کم آب را در توالت ها از بين مي برد

   

  تماس : 8-22820747-021
 • فلاش تانک روکار مدل رویال

  فلاش تانک روکار مدل رویال

  0 out of 5

   فلاش تانک روکار از جمله تجهیزات لازم و ضروری در سرویس بهداشتی خانه، محل کار یا مکان عمومی، فلاش تانک می باشد. پمپ این فلاش تانک از نوع دو زمانه می باشد. میزان تخلیه آب در هربار استفاده در حالت دکمه بزرگ ۱۰ لیتر و دکمه کوچک ۴ لیتر است. فلاش تانک دکمه ای با دو زمانه بودن خود به صرفه جویی در مصرف آب کمک می کند. ابعاد این فلاش تانک ۳۲*۱۹*۴۹ سانتی متر است.

  108,000 تومان
 • فلاش تانک روکار مدل SPRING

  فلاش تانک روکار مدل SPRING

  0 out of 5

  فلاش تانک روکار واقع همان سیفون های رایج در فضای سرویس های بهداشتی است که همه ی ما با آن ها آشنایی داریم. فشارکم آب شهري ، مشکلي بسيار شايع و آزار دهنده است. اين مشکل سبب شده است تا در بسياري از ساختمان ها ، نياز به تاسيسات افزايش فشار آب احساس شود. از آن جايي که ممکن است اين وسايل هزينه بر باشند ، سعي مي شود که در مکان هاي غير ضروري همانند سرويس هاي بهداشتي از وسايل ارزانتری استفاده شود . يکي از اين وسايل کاربردي ، فلاش تانک است. فلاش تانک از يک منبع ذخيره آب و لوله اي جهت انتقال اين آب به کاسه توالت ساخته مي شود. عملکرد فلاش تانک اين گونه است که ابتدا مخزن آن ها از آب پر می شود و سپس با کشيدن طناب آن ها و يا فشار دکمه تخليه آب ، دريچه نگهدارنده آب حرکت کرده و آب با فشار زیادی تخليه مي گردد. اين روش مشکل فشار کم آب را در توالت ها از بين مي برد

   

  تماس : 8-22820747-021
 • فلاش تانک روکار مدل الماس

  فلاش تانک روکار مدل الماس

  0 out of 5

  فلاش تانک روکار در واقع همان سیفون های رایج در فضای سرویس های بهداشتی است که همه ی ما با آن ها آشنایی داریم. فشارکم آب شهري ، مشکلي بسيار شايع و آزار دهنده است. اين مشکل سبب شده است تا در بسياري از ساختمان ها ، نياز به تاسيسات افزايش فشار آب احساس شود. از آن جايي که ممکن است اين وسايل هزينه بر باشند ، سعي مي شود که در مکان هاي غير ضروري همانند سرويس هاي بهداشتي از وسايل ارزانتری استفاده شود . يکي از اين وسايل کاربردي ، فلاش تانک است. فلاش تانک از يک منبع ذخيره آب و لوله اي جهت انتقال اين آب به کاسه توالت ساخته مي شود. عملکرد فلاش تانک اين گونه است که ابتدا مخزن آن ها از آب پر می شود و سپس با کشيدن طناب آن ها و يا فشار دکمه تخليه آب ، دريچه نگهدارنده آب حرکت کرده و آب با فشار زیادی تخليه مي گردد. اين روش مشکل فشار کم آب را در توالت ها از بين مي برد

   

  115,000 تومان
 • فلاش تانک روکار مدل پارس

  فلاش تانک روکار مدل پارس

  0 out of 5

   فلاش تانک روکار از جمله تجهیزات لازم و ضروری در سرویس بهداشتی خانه، محل کار یا مکان عمومی، فلاش تانک می باشد. این محصول قابلیت نصب در دیوار مجاور را نیز دارد. پمپ این فلاش تانک ایران از نوع گرد می باشد. میزان تخلیه آب در هربار استفاده از فلاش تانک ۱۰ لیتر است. ابعاد این فلاش تانک ۳۲*۱۹*۴۹ سانتی متر است.

  95,500 تومان
 • فلاش تانک روکار مدل ORCHID

  فلاش تانک روکار مدل ORCHID

  0 out of 5

  فلاش تانک روکار واقع همان سیفون های رایج در فضای سرویس های بهداشتی است که همه ی ما با آن ها آشنایی داریم. فشارکم آب شهري ، مشکلي بسيار شايع و آزار دهنده است. اين مشکل سبب شده است تا در بسياري از ساختمان ها ، نياز به تاسيسات افزايش فشار آب احساس شود. از آن جايي که ممکن است اين وسايل هزينه بر باشند ، سعي مي شود که در مکان هاي غير ضروري همانند سرويس هاي بهداشتي از وسايل ارزانتری استفاده شود . يکي از اين وسايل کاربردي ، فلاش تانک است. فلاش تانک از يک منبع ذخيره آب و لوله اي جهت انتقال اين آب به کاسه توالت ساخته مي شود. عملکرد فلاش تانک اين گونه است که ابتدا مخزن آن ها از آب پر می شود و سپس با کشيدن طناب آن ها و يا فشار دکمه تخليه آب ، دريچه نگهدارنده آب حرکت کرده و آب با فشار زیادی تخليه مي گردد. اين روش مشکل فشار کم آب را در توالت ها از بين مي برد

   

  تماس : 8-22820747-021
 • فلاش تانک روکار مدل فراز

  فلاش تانک روکار مدل فراز

  0 out of 5

  فلاش تانک روکار در واقع همان سیفون های رایج در فضای سرویس های بهداشتی است که همه ی ما با آن ها آشنایی داریم. فشارکم آب شهري ، مشکلي بسيار شايع و آزار دهنده است. اين مشکل سبب شده است تا در بسياري از ساختمان ها ، نياز به تاسيسات افزايش فشار آب احساس شود. از آن جايي که ممکن است اين وسايل هزينه بر باشند ، سعي مي شود که در مکان هاي غير ضروري همانند سرويس هاي بهداشتي از وسايل ارزانتری استفاده شود . يکي از اين وسايل کاربردي ، فلاش تانک است. فلاش تانک از يک منبع ذخيره آب و لوله اي جهت انتقال اين آب به کاسه توالت ساخته مي شود. عملکرد فلاش تانک اين گونه است که ابتدا مخزن آن ها از آب پر می شود و سپس با کشيدن طناب آن ها و يا فشار دکمه تخليه آب ، دريچه نگهدارنده آب حرکت کرده و آب با فشار زیادی تخليه مي گردد. اين روش مشکل فشار کم آب را در توالت ها از بين مي برد

   

  102,000 تومان

۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.

021-22820747 | 021-22820748

info@behtam.org

 • به دلیل نواسانات قیمت دلار ، قبل از خرید , برای اطلاع از قیمت محصولات با کارشناسان در تماس باشید تماس با کارشناسان