تکنولوژی جدید در آسانسور بدون كابل و آسانسور افقی

با ساخت ساختمان هاي بلند مرتبه، آسانسور به عنوان يك عنصر جدایی ناپذير از اين ساختمان ها شناخته شده است. تصور يك ساختمان بلند مرتبه بدون آسانسور تقريبا غير ممكن است.

 

امكان جابجايي دائمي در طبقات بدون آسانسور كاملا سخت و طاقت فرسا مي باشد. ساخت آن به دهه ها قبل بر مي گردد. نكته اي كه در مورد آن به چشم مي آيد اين است كه همواره آسانسورها به يك صورت بوده اند. داراي كابين و كابل و موتور هستند. تنها در شكل و ظاهر آن و تكنولوژي هاي موتور آن تغييراتي حاصل شده است. اما آيا شما تاكنون به يك آسانسور بدون كابل فكر كرده ايد؟

آسانسور
آسانسور

آسانسور بدون کابل

آسانسورهاي بدون كابل چند وقتي است كه طراحي شده اند. پيشرو اين طراحي و ساخت يك شركت آلماني است. اين شرکت آلمانی داراي اين ایده جدید يعني آسانسورهاي بدون كابل است. اين آسانسورها فقط بصورت عمودي به بالا و پايين حر كت نمي كنند، بلكه به صورت افقي نيز جابجا مي شوند. فرض كنيد از يك طرف يك سالن بزرگ به آن طرف سالن مي خواهيد برويد، اين آسانسورها به صورت افقي حركت كرده و شما را جابجا مي كنند.

آسانسور افقی در ساختمان ها

این آسانسورهای جدید از تکنولوژی هاي جدیدی که در قطار های امروزی به کار می رود، استفاده مي کنند و به آنها آسانسورهای چندگانه مي گويند. اين شرکت اعلام کرده است در سیستم این آسانسورها، یک موتور برای حرکت دادن آن به صورت افقی و یک موتور برای حرکت دادن آن به صورت عمودی به کار گرفته می شود.

اما مهمترين نكته اين است كه تمامی این فعالیت ها بدون کابل انجام می شود. از مزاياي این آسانسورها مي توان به داشتن سرعت بیشتر نسبت به آسانسور های فعلی اشاره كرد. با این آسانسورهای جدید می توان زمان انتظار را بیش از 50 درصد كاهش داد. همچنین، 20 درصد فضای بیشتری را در اختیار افراد قرار داد.

تحریریه به تام