آشپزخانه های جدید حال و هوای مردانه پیدا می کنند
0

امروزه با توجه به این که مردان و زنان زمان مساوی در آشپزخانه صرف می کنند، و طبق گفته های میشل لرنر از واشنگتن پست، در بسیاری از موارد مردان در خانه آشپز اصلی می باشند و به طور متوسط ​​حدود هشت وعده غذایی را در هر هفته آماده می کنند. در نتیجه، مردان نیز به اندازه زنان در تصمیمات طراحی آشپز خانه های جدید مشارکت می کنند.

آشپزخانه
آشپزخانه

انجمن ملی آشپزخانه (NKBA) می گوید برخی از روند های طراحی در آشپزخانه که مرتبط با سلیقه مردها می باشد شامل کابینت تخت و سبک تر در جلوی آشپز خانه، رنگ های جسورانه تر، پالت رنگ متضاد و لوازم به روز می باشد. با توجه به تحقیقات NKBA مردان حدود 30 درصد بیشتر از زنان در لوازم خانگی وقت صرف می کنند و نظر می دهند.

آشپزخانه
آشپزخانه

طراحان می گویند که در یک دهه پیش مردان به این اندازه در تصمیم گیری ها در مورد طراحی آشپزخانه درگیر نبوده اند و بیشتر گزینه ها اغلب توسط زنان انتخاب می شد. در حال حاضر، معمولا هر دو طرف، طبق اولویت هایشان در انتخاب طرح های آشپزخانه همکاری و همفکری می کنند.

دیدگاه شما چیست

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0

بالا

X