نوسازی بافت فرسوده تهران برنامه ی انبوه سازان

به گزارش کلینیک ساختمانی به تام به نقل از ایسنا، حسن محتشم رییس انجمن انبوه سازان اعلام کرده است پس از مزاکرات با دولت انجمن انبوه سازان در حال ورود به فاز اجرایی نوسازی بافت فرسوده هستند.
این انجمن همچنین مزاکراتی با شرکت عمران و بهسازی شهری به عمل آورده است و طی آن شرکت عمران پلاک هایی را در اختیار انجمن میگذارد و مقدمه نوسازی آغاز میشود .
وی در باره ی نحوه ی سرمایه گذاری و تملک به آقای ایزدی مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی اعلام کرده است که سرمایه گذاری پروژه را میپذیرند ولی درگیر مشکلات تملک نمیشوند.
همچنین بیان کرد بازده سرمایه گذاری در این بافت غیر قابل پیش بینی قطعی است اما میتوان با توجه به مشوق های شهرداری مثل هزینه های عوارض، تراکم،صدور پروانه و انشعابات و همچنین دارا بودن مشتری های خاص این بافت ، به کاهش قیمت تمام شده و سود انبوه ساز و مصرف کننده امیدوار بود.