روند بازار در سیستم مدیریت ساختمان های هوشمند

برای آگاهی از روند بازار در سیستم مدیریت ساختمان های هوشمند، تفسیر دقیق شرایط مورد نیاز است. در بازار امروز، میزان پذیرش فن آوری های کنترلی در ساختمان های جدید و بخش عمده نوسازی نسبتا بالا است. با این حال به کارگیری راهکارهای صحیح و بجا برای گسترش موفق این فن آوری ها کمک بزرگی خواهد کرد.

روند بازار

نیاز است تا پیش بینی و برآورد بازار در مورد چگونگی توسعه سیستم های کنترل مدیریت ساختمان برای ساختمان های جدید و نوسازی های بزرگ، در همه بخش ها از جمله ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری مورد ارزیابی قرار بگیرد. میزان استفاده از سیستم های کنترل های گرمایشی، سیستم کنترل آب گرم و تهویه مطبوع از جمله این موارد می باشند. با توجه به آمار منتشر شده توسط کمیسیون های مربوطه، بسیاری از ساختمان های موجود نیاز به نوسازی کامل سیستم های کنترلی دارند.

BMS

در واقع یک ساختمان هوشمند ساختمانی است که دربردارنده محیطی پویا و مقرون به صرفه به وسیله یک پارچه کردن چهار عنصر اصلی یعنی سامانه‌ ها، ساختار، سرویس ‌ها، مدیریت و رابطه میان آن ‌ها است. سیستم مدیریت ساختمان (BMS) یا سیستم اتوماسیون ساختمان (BAS) به سیستمی اطلاق می شود که در یک ساختمان نصب شده و از طریق اجزای خود کنترل قسمت های مختلف ساختمان را برعهده داشته و خدمات مناسب را برای کاربر امکان پذیر می نماید.

متاسفانه مشکلی که در این سیستم های کنترل خودکار وجود دارد این است که معمولا این سیستم ها قابلیت های کامل در ساختمان های هوشمند را ندارند و یک عنصر انسانی نقش قابل توجهی را در عملکرد موثر و بهینه دارد، حتی اگر سیستم های کنترل درستی مشخص و نصب شده باشند.

سیستم های کنترل خودکار

پس از نصب و راه اندازی تجهیزات، اغلب مشکلاتی در به کار گیری صحیح برای مالکین در ساختمان های مسکونی یا مدیران در ساختمان های تجاری وجود دارد. طریقه استفاده و عملکرد صحیح برای نتایج موثر و حیاتی است. بنابراین دستورالعمل های کامل و آموزش های اولیه برای این سیستم ها ضروری می باشد.

در نتیجه آموزش کاربران، بهبود سیستم طراحی کاربر پسند و ارائه دستورالعمل ها و اطلاعات مربوطه برای موفق شدن این سیستم ها در عمل نیاز می باشد.

زینب اسحاقی