اجزای اصلی تشکیل دهنده سقف تيرچه و بلوک – قسمت اول

سقف تيرچه و بلوک

سقف تيرچه و بلوک از انواع سقف هاي سازه اي است. سقف تيرچه و بلوک كاربرد هاي بسياري در ساختمان سازي دارد. سقف تيرچه و بلوک داراي مزاياي زيادي است و به همين دليل استفاده از آن متداول است.

بررسی سقف تیرچه و بلوک

سقف تيرچه و بلوک از انواع سقف های با پشت بند (تیرک دار) بتنی است. در سقف تيرچه و بلوک تحمل فشار به بتن بالایی با ضخامت حداقل پنج سانتیمتر واگذار می گردد و کشش توسط میلگرد های کششی تیرچه (میلگردهای تحتانی تیرچه) تحمل می شود.

سقف تیرچه و بلوک
سقف تیرچه و بلوک

همچنین در سقف تيرچه و بلوک، بتن بالایی همانند یک دال نازک، خمش موضعی را در محل بین دو تیرچه تحمل می کند. در سقف تيرچه و بلوک، تیرچه ها به فاصله حداکثر 70 سانتیمتر (محور تا محور) کنار هم و در امتداد دهانه کوتاه تر سقف قرار می گیرند و با بتن پوششی که در محل ریخته می شود و ضخامت آن حداقل پنج سانتیمتر است، تیرهای T شکل چسبیده و تشکیل می دهند.

برای پرکردن فاصله تیرچه ها، از عناصر گوناگون، مانند آجرهای توخالی، بلوک های بتنی و حتی پلاستیک و چیزهای دیگر استفاده می شود. این عناصر پرکننده در سقف تيرچه و بلوک، تحمل نیرو نمی کنند. اجزای اصلی تشکیل دهنده سقف تيرچه و بلوک به شرح زیر است:

 1. تیرچه
 2. بلوک
 3. میلگرد حرارتی و افت و میلگرد منفی
 4. بتن پوششی (درجا)

نقش هر یک از اجزاي سقف تيرچه و بلوک به شرح زير است.

سقف تیرچه و بلوک
سقف تیرچه و بلوک

تیرچه در سقف تيرچه و بلوک

تيرچه در سقف تيرچه و بلوک ، عضو پیش ساخته ای است متشکل از بتن و فولاد به مقطع تقریبی T، که در دو نوع تیرچه خرپایی و تیرچه پیش تنیده، تولید می شود و مانند همه قطعه های پیش ساخته در دو مرحله تحت اثر نیرو قرار می گیرد. این دو مرحله به علت اهمیت آنها باید به دقت مورد ملاحظه قرار گیرند.

الف. مرحله اول باربری:

در این مرحله باید تیرچه به تنهایی قادر به تحمل بار ناشی از وزن خود در هنگام حمل و نقل بوده و همچنین قادر به تحمل وزن مرده سقف (وزن تیرچه، بلوک و بتن پوششی) بین تکیه گاه های موقت (شمع بندی ها) در زمان اجرای سقف تيرچه و بلوک باشد.

ب. مرحله دوم باربری:

این مرحله در تیرچه پس از حصول مقاومت بتن پوششی فرا می رسد که تکیه گاه های موقت اجرایی برداشته شده و تیرچه به عنوان عضو کششی مقطع تیرT تحمل نیرو می نماید.

سقف تیرچه و بلوک
سقف تیرچه و بلوک

تیرچه پیش ساخته خرپایی

تیرچه پیش ساخته خرپایی از فولاد و پاشنه بتنی تشکیل شده است و در صورتی که دارای قالب سفالی باشد، تیرچه کفشک دار نامیده می شود. تیرچه پیش ساخته خرپایی برای تحمل مراحل دوگانه باربری، از اجزای زیر تشکیل می شود:

الف. عضو کششي:

در مرحله اول باربری تیرچه، فولاد زیرین خرپا به عنوان عضو کششی خرپای تیرچه باید قادر به تحمل نیروی کششی (حاصل از لنگر خمشی) ناشی از وزن خود تیرچه در زمان حمل ونقل باشد و همچنین قادر به تحمل نیروی کششی (حاصل از لنگر خمشی) ناشی از وزن مرده سقف در فاصله محور تا محور تیرچه ها و بین دو تکیه گاه موقت (شمع بندی) باشد.

در مرحله دوم باربری تیرچه، فولاد زیرین خرپا به عنوان عضو کششی تیر T عمل می کند. حداقل تعداد میلگرد کششی دو عدد بوده و سطح مقطع میلگرد های کششی از طریق محاسبه تعیین می شود. توصیه می شود قطر میلگرد های کششی از 8 میلیمتر کمتر و از 16 میلیمتر بیشتر نباشد. برای صرفه جویی در مصرف فولاد و پیوستگی بهتر آن با بتن، معمولا از میلگرد آجدار، به عنوان عضو کششی استفاده می شود.

ب. میلگردهای عرضی:

در مرحله اول باربری، میلگردهای عرضی همانند عضو مورب خرپا عمل می کنند و به کمک اعضای کششی و بالایی، ایستایی لازم را جهت تحمل وزن خود تیرچه (در هنگام حمل و نقل) و وزن مرده سقف بین تکیه گاه های موقت (در هنگام اجرا) تامین می نمایند.

در مرحله دوم باربری تیرچه، میلگرد های عرضی، پیوستگی لازم بین میلگرد کششی خرپا و بتن پوششی (بتن درجا) را تامین می کنند. همچنین مقابله با نیروی برشی تیر T به وسیله میلگرد های عرضی انجام می گیرد. در بعضی از انواع تیرچه های پیش ساخته، در خرپا به جای میلگرد از ورق خم کاری شده به جای عضو کششی – میلگرد های عرضی – میلگرد های بالایی استفاده می شود. این میلگرد ها، داراي كاربرد هاي زير در تیرچه هستند:

 1. تامین اینرسی لازم جهت مقاومت تیرچه در هنگام حمل و نقل
 2. تامین مقاومت لازم جهت تحمل بار بلوک و بتن پوششی در بین تکیه گاههای موقت، پیش از به مقاومت رسیدن بتن
 3. تامین پیوستگی لازم بین تیرچه و بتن پوششی
 4. تامین مقاومت برشی مورد نیاز تیرچه
سقف تیرچه و بلوک
سقف تیرچه و بلوک

ج. میلگردهای بالایی:

در مرحله اول باربری، فولاد تعبیه شده در قسمت بالای تیرچه، به عنوان میلگرد بالایی خرپا عمل می نماید و به کمک دیگر اعضای خرپا، وزن تیرچه را هنگام حمل و نقل و همچنین وزن مرده سقف را در فاصله دو تکیه گاه موقت (هنگام قالب بندی و بتن ریزی پیش از به مقاومت رسیدن بتن پوششی) تحمل می کند.

در مرحله دوم باربری تیرچه اگر میلگرد بالایی در ضخامت بتن پوششی و بالاتر از سطح بلوکها قرار گیرد، در نقش فولاد افت حرارتی مقطع مرکب سقف عمل می کند (در مقطع تیر T)، و در صورتی که پایین تر از سطح بلوک ها قرار گیرد، نقشی نخواهد داشت.

بتن پاشنه تیرچه پیش ساخته: برای تامین تکیه گاه بلوک ها و نیز برای پرهیز از قالب بندی قسمت زیرین جان تیر T در موقع اجرا، بتن پاشنه تیرچه در کارخانه ریخته می شود. حسن دیگر این عمل این است که به علت فراهم بودن شرایط بهتر اجرا در کارخانه، پوشش آرماتورهای کششی به صورت مطمئن تری تامین می گردد. این پوشش در مقاومت سقف تیرچه و بلوک در برابر آتش سوزی اثر بسزایی دارد.

حداقل عرض بتن پاشنه 10 سانتیمتر است. ارتفاع بتن پاشنه باید به میزانی باشد که قابل بتن ریزی بوده و پوشش بتنی روی میلگرد را جهت ایجاد مقاومت در برابر آتش سوزی تامین نماید و همچنین پس از قرار گرفتن بلوک روی تیرچه ها، سطح زیرین بلوک با سطح زیری تیرچه همسطح گردد. معمولا ضخامت بتن پاشنه 4.5 الي 5.5 سانتیمتر و عرض آن 10 الي 16 سانتیمتر است. حداقل تاب فشاری بتن پاشنه، 250 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است.

تیرچه پیش ساخته پیش تنیده: این نوع تیرچه که فقط در کارخانه های مجهز تولید می شود، از مقطع بتنی T و سیمهای فولادی با مقاومت بالا (17500 الي 19000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) تشکیل می شود. سیم ها را پیش از بتن ریزی تیرچه توسط جک هایی تحت کشش قرار داده و پس از حصول مقاومت لازم بتن، آنها را آزاد می کنند. در نتیجه، بتن تیرچه تحت تنش فشاری قرار می گیرد.

تحریریه به تام
دیدگاه کاربران 1 دیدگاه
 • محمد 5 آبان 1396 / 2:11 ق.ظ

  سقف مغز مارا باتریچه بلوک خرافات انجنان سفت ساخته اند که مخصوصا درصد سال اخیر هنوز ترک برنشته واز زیرهم با گچ سفید نوحه وروضه ودایرکردن سفره وو جلوه زیبائی داده اند که نمی توانیم سرمان را از سقف بیرون بیاوریم اکر این اتفاق هم بیافت میل گردها را اضافه میکنندوتریچه های زیادی را اماده میکنند خودمان اینحوری را دوست داریم گریه اشک ریختن را به حای شادی رقص انتخاب کرده ایم این تیرچه بلوکها را هرسال تقویت می کنند که مبا دا اب تردید وشک بریزد خدارا شکر که هنوز اکبند هستیم یکجا وارد بهشت میشویم که مور ومار کرم گوشت وپوست زیبا ورویان وافغانیهارا یکجا می خورند البته فکرکنم چاپش کنید ولی بدانید که به جز این نیست وصد البته میدانید مجبورید لقمه نانی را با دندان نیش بحوید

دیدگاه ها بسته شده.