تیرچه چیست ؟

تیرچه یا الوار افقی به الواری چهار تراشی اطلاق می شود که در چوب بست سقف یا کف به کار می رود .

جنس تیرچه‌ ها معمولاً از جنس چوب ، فولاد و یا بتن می باشد . که با قرارگیری بلوک ها در روی آن به عنوان قالب بتن پوششی مقطع T  شکل مناسبی را تشکیل می دهند .

انواع‌ تیرچه :

تیرچه‌دارای انواعی مختلفی می باشد :

 1. تیرچه‌کرومیت یا فلزی
 2. تیرچه‌بتنی سنتی
 3. تیرچه‌فندوله سفالی سنتی
 4. تیرچه‌بتنی صنعتی
 5. تیرچه‌فندله سفالی صنعتی
 6. تیرچه‌نیازیت
 7. تیرچه‌پیش تنیده

 

 • تیرچه کرومیت :

نام دیگر تیرچه‌کرومیت ، تیرچه‌فولادی با جان باز می باشد .

اجزاء سقف های تیرچه‌فولادی :

 1. تیرچه‌کرومیت
 2. بلوک ( سیمانی ، سفالی ، یونولیت ، قالب )
 3. میلگرد افت و حرارت
 4. بتن پوششی درجا

تیرچه‌ها از اجزاء : بال تحتانی ، اعضای قطری ، و بال فوقانی تشکیل شده اند .

بال تحتانی : از تسمه ساخته می شود و به عنوان عضو کششی خرپا عمل می کند .

اعضای قطری : از میلگرد 10 و یا 12 بوده و به عنوان عضو مورب ( زیگزاک ) خرپا عمل می کند . و توسط جوش به نبشی و ورق متصل می گردد .

بال فوقانی : از نبشی ، تسمه یا ناودانی ساخته می شود . و در داخل بتن پوششی قرار می گیرد .

رد دو سر این تیرچه‌ها ، یک ورق به صورت نری به عنوان عضو برش گیر استفاده می شود .

در صورت ساخت در طول های زیاد و یا در محل هایی که بارگذاری سنگین تر است ، از میلگردهای قطورتر و یا نبشی به صورت دوبل یا سپری در بال فوقانی ، یک یا دو میلگرد یا ورق به صورت نری در عضو کششی استفاده می شود .

مزایای تیرچه‌کرومیت :

 1. خود ایستا بوده و نیازی به شمع بندی وجود ندارد . این خصوصیت در تیرچه‌کرومیت سبب می شود تا امکان بتن ریزی چند سقف در یک مرحله را بوجود می آورد. و از بسیاری از هزینه ها می کاهد .
 2. در ارتفاع های مختلف قابل اجرا می باشد .
 3. سرعت اجرا با این تیرچه ها بالا می باشد .
 4. کاهش بتن پوششی باعث کاهش وزن سقف می گردد .( حدود 30 درصد )
 5. باعث کاهش تنش در بتن می شوند . ( برای مقابله با تنش های ناشی از تغییرات دما ، از میلگرد افت حرارت در جهت عمود بر تیرچه ها در قسمت بالایی سقف نصب می شوند .)
 6. یکپارچگی در سقف و اسکلت بوجود می آورد . ( برای تامین یکپارچگی ، استفاده از کلاف عرضی الزامی است .)

 

 • تیرچه‌بتنی ستنی :

در بال تحتانی از دو عدد میلگرد با نمره حداقل 8 و حداکثر 16 ، در بال فوقانی از یک عدد میلگرد وجود دارد . و میلگردهای عرضی نمره 5/6 تا 8 به صورت تک و یا دوبل ( توسط جوش الکتریکی ) به میلگردهای فوقانی و تحتانی متصل می گردند .

قسمت پایینی خرپای آماده شده ، در قالبی موقتی قرار گرفته و پس از بتن ریزی از قالب خارج گشته و بعد از خشک شدن قابل استفاده هستند .

در تیرچه های با طول بیشتر و یا بارگذاری بیشتر ، یک عدد میلگرد تقویتی در پایین تیرچه‌اضافه می کنند .

 • تیرچه‌فندوله سفالی سنتی :

این تیرچه‌ها مانند تیرچه‌های بتنی سنتی هستند ، با این تفاوت که به جای قرار دادن آنها در قالب موقت ، در بلوک های فندوله سفالی قرار می دهند سپس بتن در این قالب ها ریخته می شود .

 

تیرچه سفالی |فروشگاه اینترنتی تجهیزات ساختمانی به تام
تیرچه سفالی |فروشگاه اینترنتی تجهیزات ساختمانی به تام
 • تیرچه‌های صنعتی :

در این تیرچه‌ها میلگردهای برشی ، به جای اتصال توسط جوش الکتریکی ( در تیرچه های بتنی سنتی و سفالی سنتی ) ، به وسیله جوش مقاومتی یا همان نقطه جوش به آرماتورهای تحتانی و فوقانی متصل می گردند. خرپای این تیرچه به هر دو صورت ، قالب های موقت و یا قالب های ماندگار سفالی ، قابل بتن ریزی هستند .

 • تیرچه نیازیت :

این تیرچه‌ها فولادی بوده و طوری طراحی شده اند که خود ایستا می باشند و نیازی به شمع بندی ندارند .

در این تیرچه‌ها در بال تحتانی از تسمه ، برای بال فوقانی از سپری و یا پروفیل های مشابه ، و از میلگردهای ساده و یا آجدار برای اتصال بال فوقانی و بال تحتانی ( جان تیرچه )  استفاده می شود .

تیرچه نیازیت با تیرچه‌کرومیت دارای تفاوت هایی در موارد زیر می باشند :

 1. در جان‌تیرچه نیازیت به بتن نیازی وجود ندارد . دلیل این امر باربری بال فوقانی می باشد .
 2. در‌تیرچه نیازیت در قسمت بال فوقانی از پروفیل سپری استفاده می شود . در‌تیرچه کرومیت فقط در ابعاد بیشتر از 5/6 متر دو عدد نبشی پشت به هم حالت سپری جوش داده می شود .
 3. درتیرچه نیازیت میلگرد عرضی به صورت منقطع و در تیرچه کرومیت به صورت پیوسته می باشد .
 4. تیرچه‌های نیازیت سنگین تر از تیرچه های کرومیت هستند .
 5. در‌تیرچه های نیازیت ، بتن کمتری نسبت به تیرچه‌کرومیت و سایر تیرچه ها مصرف می گردد .
 6. درتیرچه نیازیت در قسمت بال تحتانی دو عدد نبشی یا ورق ، و درتیرچه کرومیت از یک ورق استفاده می شود .
 7. تیرچه های نیازیت تا طول 12 متر و تیرچه های کرومیت تا 8 متر قابل اجرا هستند .
 8. در تیرچه نیازیت بال فوقانی تا انتهای بال ادامه دارد در صورتیکه در تیرچه‌کرومیت بال فوقانی کوچکتر از بال تحتانی است .
 9. درتیرچه نیازیت ورق برشگر به شکل L می باشد و در انتهای‌تیرچه ، بال فوقانی و تحتانی تیرچه با ورق برشگیر کاملاً پر می شود . در تیرچه کرومیت بال تحتانی با بال فوقانی فاصله دارد .
 10. ظاهر تیرچه‌های نیازیت برای سازه های بتنی و سازه های فلزی متفاوت می باشند . درتیرچه‌کرومیت تفاوتی به جز در نوع اتصال وجود ندارد .
 • تیرچه پیش تنیده :

درتیرچه پیش تنیده از چند سیم فولادی به قطر 5 میلیمتر و با مقاومت حدوداً 17500 تا 19000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع استفاده می شود . ( البته تعداد دقیق آنها به طول تیرچه و بارگذاری سقف بستگی دارد .)

سطح مقطع‌تیرچه پیش تنیده به شکل سپری ساخته می شود . این امر برای تامین محل مناسب نصب بلوک های سقفی در دو طرف آن صورت می پذیرد .

 

تیرچه پیش تنیده |فروشگاه اینترنتی تجهیزات ساختمانی به تام
تیرچه پیش تنیده |فروشگاه اینترنتی تجهیزات ساختمانی به تام

مزایای‌ تیرچه پیش تنیده :

 1. از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر هستند . ( به علت مصرف کمتر فولاد ، قیمت آن تا 40 درصد کاهش می یابد ، کاهش بلوک های مصرفی ، کاهش مصرف بتن )
 2. کاهش وزن فولاد فونداسیون و سازه
 3. سرعت اجرا

[porto_product_category title=”محصولات مرتبط” view=”products-slider” category=”تیرچه و بلوک”]

 

تحریریه به تام