تیرچه پیش ساخته خرپایی – قسمت اول

تیرچه پیش ساخته خرپایی از خرپای فولادی و پاشنه بتنی تشکیل شده و در صورتی که دارای قالب سفالی باشد تیرچه پیش ساخته کفشک دار نامیده می شود. روش سقف سازی با استفاده از تیرچه و بلوک در واقع ترکیبی از دو روش پیش ساختگی و بتن ریزی در محل است.

 

مزایای پیش ساختگی از قبیل سرعت ساخت، کاهش هزینه های قالب بندی و میلگرد گذاری، کیفیت خوب قطعه ساخته شده در کارخانه ها با جنبه های مثبت بتن ریزی در محل و به ویژه نیاز نداشتن به جرثقیل ترکیب شده است.

در ایران در چند سال اخیر با توجه به تکامل کاربردی مصالح ساختمانی، استفاده از تیرچه و بلوک به جای تیر آهن طاق ضربی در سقف، گسترش چشمگیری داشته است. دلیل این امر، مزایای یکپارچگی سقف و مصرف کمتر فولاد در تیرچه پیش ساخته خرپایی است که با وجود مصرف کمتر فولاد، مقاومت این سقف ها نه تنها از مقاومت سقف نوع تیرآهن – طاق ضربی کمتر نیست بلکه در مقابل نیروهای ناشی از زلزله پایداری آن بیشتر است. مزایایی نیمه پیش ساختگی موجب استفاده روز افزون از تیرچه و بلوک در سقف سازی شده است.

اجزای تشکیل دهنده تیرچه پیش ساخته خرپایی

برای تحمل مراحل دو گانه باربری از اجزای زیر تشکیل شده است.

 1. عضو کششی
 2. میلگرد عرضی
 3. میلگرد بالایی
 4. بتن پاشنه

در ادامه هر یک از این چهار عضو را معرفی می کنیم.

تیرچه
تیرچه

عضو کششی

در مرحله اول باربری تیرچه پیش ساخته خرپایی، فولاد زیرین خرپا به عنوان عضو کششی خرپای ، باید قادر به تحمل نیروی کششی (حاصل از لنگر خمشی) ناشی از وزن خود تیرچه در زمان حمل و نقل باشد. و همچنین قادر به تحمل نیروی کششی (حاصل از لنگر خمشی) ناشی از وزن مرده سقف در فاصله محور تا محور تیرچه ها و بین دو تکیه گاه موقت (شمع بندی) باشد. در مرحله دوم باربری تیرچه پیش ساخته خرپایی، فولاد زیرین خرپا به عنوان عضو کششی تیر T عمل می کند.

میلگرد عرضی

در مرحله اول باربری، میلگرد عرضی همانند عضو مورب خرپا عمل می کنند و به کمک اعضای کششی و بالایی، ایستایی لازم را جهت وزن خود تیرچه (در هنگام حمل و نقل) و وزن مرده سقف بین تکیه گاه های موقت (در هنگام اجرا) تامین می کند. در مرحله دوم باربری  پیش ساخته خرپایی، میلگرد عرضی پیوستگی لازم بین میلگرد کششی خرپا و بتن پوششی (بتن درجا) را تامین می کند. همچنین مقابله با نیروی برشی تیر T به وسیله میلگرد عرضی انجام می گیرد. در بعضی از انواع تیرچه پیش ساخته، در خرپا به جای میلگرد از ورق خمکاری شده به جای عضو کششی – میلگرد عرضی – میلگرد بالایی استفاده می شود.

میلگرد بالایی

در مرحله اول باربری، فولاد تعبیه شده در قسمت بالای تیرچه، به عنوان میلگرد بالایی خرپا عمل می کند و به کمک دیگر اعضای خرپا، وزن آن را هنگام حمل و نقل و همچنین وزن مرده سقف را در فاصله دو تکیه گاه موقت (هنگام قالب بندی و بتن ریزی پیش از مقاومت رسیدن بتن پوششی) تحمل می کند. در مرحله دوم باربری، اگر میلگرد بالایی در ضخامت بتن پوششی و بالاتر از سطح بلوک ها قرار گیرد در نقش فولاد افت حرارتی مقطع مرکب سقف عمل می کند (در مقطع تیر T) و در صورتی که پایین تر از سطح بلوک ها قرار بگیرد، نقشی نخواهد داشت.

تیرچه
تیرچه

بتن پاشنه تیرچه پیش ساخته

برای تامین تکیه گاه بلوک ها و نیز برای پرهیز از قالب بندی قسمت زیرین جان تیر T در موقع اجرا، بتن پاشنه در کارخانه ریخته می شود. حسن دیگر این عمل این است که به علت فراهم بودن شرایط بهتر اجرا در کارخانه پوشش آرماتور های کششی به صورت مطمئن تری تامین می شود. این پوشش در مقاومت سقف در برابر آتش سوزی نقش مهمی دارد.

ویژگی ها و مشخصات فنی تیرچه پیش ساخته خرپایی

سقف های اجرا شده با این مصالح دارای محدودیت هایی به شرح زیر می باشند.

 1. فاصله محور تا محور تیرچهها نباید از 70 سانتی متر بیشتر باشد.
 2. بتن پوششی قسمت بالایی تیر (بتن روی بلوک) نباید از ۵ سانتی متر یا 12/1 فاصله محور به محور تیرچه ها کمتر باشد.
 3. حداقل فاصله دو بلوک دو طرف  پس از نصب نباید کمتر از 6.5 سانتی متر باشد.
 4. ضخامت سقف برای تیر های با تکیه گاه ساده نباید از 20/1 دهانه کمتر باشد. در مورد تیر های یکسره (تکیه گاه های گیردار) نسبت ضخامت به دهانه به 26/1 کاهش می یابد. در سقف هایی که مسئله خیز مطرح نباشد، این مقدار تا 35/1 دهانه نیز کاهش می یابد.
 5. حداکثر دهانه مورد پوشش سقف (در جهت طول تیرچه پیش ساخته خرپایی) با تیرچه منفرد نباید ار ۸ متر بیشتر شود. توصیه می شود برای اطمینان بیشتر دهانه مورد پوشش بیشتر از ۷ متر نباشد.

جوشکاری تیرچه پیش ساخته خرپایی

اتصال میلگرد های عرضی و اعضای بالایی و زیرین خرپای تیرچه معمولا توسط نقطه جوش تامین می شود. البته می توان از هر نوع عمل جوشکاری مناسب جهت اتصال اعضای خرپا استفاده کرد.

مشروط بر آنکه در مرحله جوشکاری از سطح مقطع اعضای خرپای تیرچه کاسته نشود. برای اتصال اعضای خرپای تیرچه، در مورد میلگرد های گرم نورد شده از روش جوش مقاومتی (جوش الکتریکی نقطه ای)، بدون محدود کردن قطر آنها به راحتی می توان استفاده کرد.

برای اتصال میلگرد های سرد اصلاح شده، جوش مقاومتی فقط موقعی قابل اجرا است که دست کم یکی از دو میله مورد اتصال دارای قطری کمتر از 10 میلی متر باشد. در غیر این صورت خطر از بین رفتن افزایش مقاومت به دست آمده از اصلاح سرد وجود خواهد داشت.

تحریریه به تام
دیدگاه کاربران 1 دیدگاه
 • ناشناس 4 خرداد 1397 / 5:09 ق.ظ

  سلام.وبسایتتون خیلی خوب و مفیده.به کارتون ادامه بدین .

دیدگاه ها بسته شده.