بهبود سازه های بتنی با استفاده از نانو ذرات

از دیرباز پژوهشگران و محققین در پی روش هایی برای بهبود خواص بتن و در نتیجه بهبود سازه های بتنی بوده اند. به علت اهمیت بتن در صعنت ساخت، بهبود خواص بتن همواره مورد توجه بسیار بوده است.

 

بهبود سازه های بتنی با تکنولوژی نانو

بتن ترکیبی است که در آن یک ماده چسبنده چند جز جامد را به هم چسبانده است. در سازه های بتنی ممکن است علاوه بر سیمان و سنگدانه ها، از سرباره کوره ها، مواد مضاف، گوگرد، مواد افزودنی، پلیمر ها و الیاف نیز استفاده شود.

با توجه به گسترش و پیشرفت علم و پیدایش تکنولوژی های فراوان در قرن اخیر، شناخت بتن و خواص آن نیز توسعه قابل ملاحظه ای داشته است، به نحوی که امروزه شاهد انواع مختلف بتن با مصالح مختلف هستیم که هر یک خواص و کاربری مخصوص به خود را دارند.

ورود تکنولوژی نانو به صنعت بتن، موجب پیشرفت این حوزه شده است. اخیرا پژوهشی در ایران و دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است که امکان استفاده از نانو ذرات به منظور بهبود سازه های بتنی را محقق می کند. در این پژوهش مقدار بهینه استفاده از نانو ذرات تعیین شده و می توان در آینده از آن در مقیاس صنعتی استفاده کرد.

سازه های بتنی
سازه های بتنی

هدف از انجام این طرح ارزیابی تاثیر ابعاد مختلف نانو ذرات سیلیس بر خصوصیات مکانیکی و ریز ساختاری بتن است. با استفاده از بتن بهبود یافته می توان با المان های سازه ای کوچکتر و در نتیجه صرف مقادیر کمتری از بتن به مقاومت مورد نیاز رسید و همچنین دوام و طول عمر سازه بیشتر از بتن معمولی خواهد بود که این موضوع افزایش صرفه اقتصادی را موجب می شود.

افزودن نانو ذرات سیلیس با نسبت سطح به جرم و فعالیت بالا موجب انجام بیشتر واکنش های مطلوب شده و این موضوع منجر به بهبود خواص مکانیکی بتن می شود.  در این پژوهش نانو ذرات سیلیس با ابعاد و درصد های مختلف به مخلوط بتن افزوده شده و بتن های تولید شده از حیث خواص مکانیکی، ریز ساختار و مقاومت الکتریکی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

تحریریه به تام