نکات مهم برای افرادی که روی داربست کار می کنند

کار داربست یک کار پرخطر است، بنابراین افراد باید به خوبی آموزش دیده و آماده این کار باشند، نکات مهمی که افراد باید بدانند کلا در سه بخش زیر می توان دسته بندی کرد:

 1. سقوط و خطر سقوط اجسام
 1. چگونگی حفاظت در برابر برق گرفتگی و محافظت در برابر سقوط
 2. چگونگی استفاده از داربست

این موارد و آموزش ها بایستی به صورت مداوم تکرار شود. افراد باید شامل آموزش هایی برای برپاکردن، حرکت دادن، به کارگیری، بازسازی، نگهداری و بازرسی داربست را برای تشخیص خطرات و روش های اصلاحی آن بدانند.

نکات اجرایی زیر برای افرادی که روی داربست کار می کنند مهم است:

 

داربست
داربست
 1. قبل از هر چیز فرد باید نحوه استفاده درست از کمربند ایمنی را بداند. در ارتفاع ۲ متر به بالا باید از کمربند ایمنی استفاده کرد.
 2. استفاده از برخی انواع کمربند ایمنی منسوخ شده است، زیرا در هنگام سقوط افراد ضربه شدیدی به کمر وارد می کنند که می تواند موجب آسیب شدید به نخاع و کمر شود. پس در انتخاب نوع کمربند ایمنی دقت کنید.
 3. از اضافه کردن به سر طول طناب کمربند خودداری کنید. در جایی که طول طناب کم می باشد می توانید از یک تسمه سالم استفاده کنید. از طناب های نجات قرقره ای که متحرک هستند و همراه کاربر جابجا می شوند نیز می توان استفاده کرد.
 4. قبل از شروع کار باید تمامی قسمت های کمربند شامل سگک، کارایی تسمه ها و سایر ضمایم بررسی شود تا مشکلی نداشته باشد.
 5. از آلوده کردن کمربند به رنگ، روغن و ضربه شدید و کشیدن آن خودداری کنید.
 6. در ناحیه ران پا، کمربند بایستی به درستی و محکم قرار گیرد که در هنگام سقوط کمترین ضربه به بدن به ویژه ناحیه بین دو ران وارد آید.
 7. فاصله مناسب بین جناغ سینه و کمربند باید به اندازه یک کف دست باز  باشد.
 8. در بالای سازه های فلزی بهتر آن است که کمربند را به طـناب نجات ببندید و یا جای محکم دیگر.
 9. در جاهایی که امکان استفاده از طناب نجات وجود ندارد در داخل سبد حمل نفر، کمربند خود را به قلاب جرثقیل ببندید.
تحریریه به تام