چگونه مصالح ساختمانی سبز مناسب را انتخاب کنیم

از مرحله طراحی تا ساخت، ساختمان های سبز رشد روزافزونی داشته اند. در حال حاضر، ساختمان سازی سبز عملا روش استانداردی می باشد و ارزش فکر کردن از همان آغاز هر پروژه را دارد. گزینه های سازگار با محیط زیست نه تنها گازهای گلخانه ای را کاهش می دهند و حفظ منابع را در پی دارند، بلکه باعث صرفه جویی مالی نیز می گردند.

گواهینامه LEED نقطه شروعی برای ساختمان های سبز می باشد. توجه داشته باشید که گواهینامه LEED جدید V4 دقیق تر از دستورالعمل های قدیمی می باشد. گواهی نامه جدید در رویکردی جامع بر ارزیابی پروژه های سبز برای عملکرد بهتر، حفاظت از منابع طبیعی و انتخاب مواد مناسب تمرکز می کند.

برای صدور گواهینامه، قبل از شروع پروژه باید حداقل ویژگی های ضروری مورد توجه قرار بگیرند. پروژه و یا نمونه کارها باید سه ویژگی اولیه را دارا باشند. اول، این که پروژه باید یک مکان ثابت داشته باشد. پروژه های زمین مصنوعی و طرح های جابجایی به دلیل پیامدهای زیست محیطی مناسب نمی باشند. در مرحله بعد، مرزهای فیزیکی این پروژه باید تعریف شوند تا یک ارزیابی جامع حاصل شود. در نهایت، اندازه پروژه باید مشخص باشد که ممکن است یک خانه، توسعه محله و یا طراحی یک ساختمان باشد. برای بیشتر پروژه های تجاری، گواهینامه طراحی ساختمان و ساخت و ساز باعث اعتبار آن ها می گردد.

مصالح ساختمانی سبز
مصالح ساختمانی سبز

اگر سه موردی که گفته شد برای یک پروژه فراهم باشد، واجد شرایط برای صدور گواهینامه LEED است. گواهینامه LEED V4 حول چهار محور اصلی است: مبتنی بر عملکرد، شبکه هوشمند، بهره وری آب و مواد. معیار مبتنی بر عملکرد بر کیفیت هوای داخل ساختمان تمرکز می کند تا اطمینان حاصل شود که ساکنان ساختمان راحت خواهند بود. معیار شبکه هوشمند مشخص می کند هر ساختمان تا چه حد پاسخگوی تقاضاهای ساکنان می باشد. دستورالعمل های بهره وری آب اطمینان حاصل می کند که استفاده آب پروژه ها هوشمند و پایدار باشد. از آن جا که مواد و مصالح بلوک های سازنده هر پروژه می باشند، سازندگان باید به تاثیر انتخاب مواد  بر روی محیط زیست توجه داشته باشند.

مصالح ساختمانی سبز
مصالح ساختمانی سبز

اگر هر پروژه این ویژگی ها را داشته باشد، یکی از چهار سطح گواهینامه به آن اهدا خواهد شد: گواهی، نقره، طلا و یا پلاتین، که نشانگر اعتبار ساختمان می باشد.