خلأ بیش از یک میلیون واحدی در عرضه مسکن

خلأ بیش از یک میلیون واحدی در عرضه مسکن

واحد خبری به تام، درحالی‌که تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور به بیش از دو میلیون واحد رسیده است هنوز هم عرضه مسکن نسبت به تقاضا کاهش بیش از یک میلیون واحدی را تجربه می‌کند.

کمبود عرضه مسکن

مطابق با آمارهای منتشرشده است از سوی وزارت راه و شهرسازی، آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۷۵ حدود یک و نیم میلیون واحد برای خانه‌دار کردن مردم موردنیاز بود و در حال حاضر آمار به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رسیده است.

درحالی‌که  پیش‌بینی می‌شود با روند تولید مسکن در کشور با وجود واحدهای خالی، این خلا پر شود و افراد بیشتری در کشور به مسکن دسترسی داشته باشند، اما کماکان خلأ موجود بین عرضه مسکن و تقاضا بسیار بالا بوده و دولت باید در این زمینه تمهیداتی بچیند.

در حال حاضر حدود ۲۷ میلیون واحد مسکونی در حال استفاده و اجاره در کشور وجود دارد که همه آنها در اختیار مردم قرار ندارند. طبق این آمار در حدود ۱۰ درصد از این واحدها خالی بوده و یا به عنوان مسکن دوم در اختیار سازندگان قرار است.

اینکه وجود مسکن دوم یا خانه‌های بدون سکنه تقریباً طبیعی است، توجه داشته این آمار باید نزدیک به تعادل باشد و لطمه‌ای به روند عرضه مسکن و تقاضای مشتریان وارد نکنند.

لازم به ذکر است که در سال ۷۵ حدود ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار وجود داشته است که در سال ۹۵ این آمار به ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار رسیده است.

tamep2