سقف تورم مسکن در سال 96 نهایتا 20 درصد خواهد بود

تورم مسکن

به گزارش به تام و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مدیر علمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه سقف تورم مسکن در سال جاری نهایتا ۲۰ درصد خواهد بود، گفت: هنوز هم با تورم های دوره ای رونق در سال های گذشته بسیار فاصله داریم به طوری که تورم مسکن در دوره رونق سال ۹۱ ، چیزی حدود ۶۰ درصد و در رونق سال ۸۶ به ۴۵ درصد رسید.

تورم مسکن
تورم مسکن

مدیر علمی طرح جامع مسکن ادامه داد: همچنین تورم  بخش مسکن در رونق سال ۸۲ بیش از ۳۵ درصد بود و در رونق سال ۷۶ به ۴۰ درصد رسیده بود بنابراین تورم نهایتا ۲۰ درصدی در سال جاری هنوز با تورم های دوره های قبل بسیار فاصله دارد.

تحریریه به تام