راهنمای تشخیص سرامیک با کیفیت بالا برای کفپوش

صنعت سرامیک در ايران جايگاه بسيار مناسبي دارد. حدود 160 شركت توليد كننده در ايران وجود دارد. به طور تقريبي ميزان ظرفيت اسمي آنها 600 هزار متر مربع در سال است. بازار ايران همواره شاهد نوآوري ها و طرح هاي جديد در زمينه توليدات آن بوده است. اين صنعت در ايران توانايي صادرات به كشور هاي همسايه و اروپا را دارد. كالا هاي توليدي در ايران، از نظر كيفيت، طرح و شكل به روز هستند.

اگر تصميم داشته باشيد كه كف خانه خود را با آن بپوشانيد، با تعداد زيادي طرح و رنگ مواجه مي شويد. انتخاب سراميک در بازار ايران، هم سخت است و هم آسان. از آن جهت سخت است كه انتخاب از ميان اين همه طرح و رنگ كار ساده اي نيست. از آن جهت ساده است كه مي توانيد مطابق با سليقه خود به راحتي طرح و رنگ خود را انتخاب كنيد، چراكه بازار ايران هر نوع سليقه اي را پاسخگو است. براي انتخاب بهترين نوع آن دانستن مواردي كه در كيفيت آنها موثر است مي تواند مفيد باشد.

هدف ما از تهيه اين مطلب آشنايي شما با مواردي است كه در كيفيت يك سراميک با اهميت است. قطعا با توجه به نياز ساختمان و مكان مورد استفاده، درجه اهميت آنها متفاوت خواهد شد پارامتر هايي هم چون استاندارد هاي بين المللي نظير استاندارد ISO مي توانند براي شناسايي كيفيت خوب به شما كمك كند.

سرامیک
سرامیک

مشخصات مورد نياز جهت تعیین كيفيت سراميک

انواع سراميک علاوه بر اينكه در مشخصات ظاهري و روش توليد با يكديگر متفاوت هستند، از نظر مشخصات فني نيز تفاوت هايي با هم دارند. مهم ترين پارامتر هايي كه موجب تفاوت در كيفيت انواع آن مي شود عباراتند از: ميزان جذب آب، مشخصات فيزيكي، مشخصات شيميايي، مقاومت نسبت به رطوبت، مقاومت نسبت به تغييرات دمايي و مشخصات ايمني مي باشد. در ادامه هر كدام از اين پارامتر ها را جداگانه بررسي مي كنيم.

ميزان جذب آب سرامیک

ميزان جذب آب يك سراميک يكي از مشخصاتي است كه در كيفيت آن تاثير گذار است. ميزان جذب آب با تخلخل يك رابطه مستقيم دارد. هر چه تخلخل كمتر باشد ميزان جذب آب نيز كمتر است. سراميک هر چه با كيفيت تر باشد، تخلخل آن كمتر و در نتيجه ميزان جذب آب آن كمتر است. جذب آب موجب خرابي زير سازي شده و در نتيجه سراميک از جاي خود جدا مي شود. به خصوص در كف سالن هايي كه دائما با آب شسته مي شوند اين مشخصه بسيار با اهميت است.

سرامیک
سرامیک

مشخصات فيزيكي سرامیک

مشخصات فيزيكي سراميک براي كار كردن آن در كف زمين بسيار مهم است. كف خانه و يا هر مكان ديگري محل رفت و آمد افراد و جاي پاي آنهاست. همچنين همه وسايل در روي آنها قرار مي گيرند و جابجا مي شوند. اگر مشخصات فني مناسبي نداشته باشد، ممكن است خراش بردارد، لپ پر شود، بشكند و يا در اثر برخورد موجب آسيب افراد شود. مقاومت سطح آن بسيار مهم است. اين مقاومت بايد توانايي فشار زياد وسايل سنگين و فشار ناشي از رفت و آمد زياد را داشته باشد. بنابراين هنگام خريد انواع سراميک به مشخصات فني فيزيكي آن توجه ويژه اي داشته باشيد تا بتواند مدت زمان زيادي بدون خرابي براي شما كار كند.

مشخصات شيميايي سرامیک

مشخصات شيميايي سراميک به مواردي مانند مقاومت در برابر انواع شوينده ها گفته مي شود. سراميک بايد نسبت به خوردگي و يا مواد آلوده كننده مقاومت داشته باشد. مشخصات شيميايي به خصوص براي مكان هايي كه دائم در حال شستشو با شوينده هايي مانند ضدعفوني كننده هستند بسيار با اهميت است.

سرامیک
سرامیک

مقاومت نسبت به رطوبت و تغييرات دمايي

همان طور كه مي دانيد رطوبت در هر مكاني ممكن است وجود داشته باشد و همچنين تغييرات دمايي در هر مكاني رخ مي دهد. سراميک با كيفيت بايد در برابر اين پارامتر ها مقاومت مناسبي داشته باشد. شوك حرارتي و يا يخ زدگي نمونه اي از اين عوامل مي باشند. به طور مثال زماني كه در آشپزخانه يك ظرف داغ را از روي گاز روي سراميک قرار دهيد، در صورتي كه مقاومت كمي نسبت به شوك حرارتي داشته باشد، آن وقت خواهد شكست. هم چنين اگر در بيرون از ساختمان به كار رفته باشد، با پايين آمدن هوا و امكان يخ زدگي، در صورتي كه به يخ زدگي مقاومت نداشته باشد مي شكند.

سرامیک
سرامیک

مشخصات ايمني

مهم ترين مشخصه ايمني براي يك سراميک، مقاومت نسبت به لغزش است. مكان استفاده از آن براي وجود اين عامل اهميت چنداني ندارد. كف خانه مسكوني، ادارات، محيط هاي صنعتي و بيرون ساختمان همه و همه بايد نسبت به لغزش سطح‌ آن مقاوم باشند. اين مشخصه به خصوص براي خانه هايي كه كودكان بازي مي كنند بسيار با اهميت است. مشخصه ديگر، عدم ايجاد آسيب ديدگي در صورت افتادن يا برخورد شديد با بدن انسان است. حتما افرادي را ديده ايد كه بر اثر برخورد با كف زمين دچار شكستگي شده اند،‌ بنابراين كيفيت آن براي جلوگيري از آسيب ديدگي هاي شديد بسيار با اهميت است.

تحریریه به تام