شیشه های ضد آتش، گامی برای پیشرفت در طراحی ساختمان سبز

مطالعات نشان داده اند که زندگی و کار در ساختمان هایی که توسط نور طبیعی روشن هستند، می تواند میزان کارایی افراد را بهبود بخشد. به همین دلیل سازندگان ساختمان ها به ساخت شیشه هایی برای افزایش بهره گیری از نور طبیعی روی آورده اند. این شیشه ها به ساخت یک محیط پایدار و سبز نیز کمک می کنند.
این شیشه ها یکی از محبوب ترین فناوری ها در ساختمان های سبز می باشندکه باعث می شوند نور روز از طریق پنجره ها و درها به داخل ساختمان راه یابد. به لطف پیشرفت های محصولات جدید، طرح های کارآمد برای صرفه جویی در انرژی ایجاد شده اند.

توسعه شیشه های ضد آتش
در سال های قبل شیشه های ضد آتش به پنل هایی تا اندازه 100 اینچ مربع محدود بودند. در سال های اخیر تولید کنندگان سیستم های شیشه ای بهتر و مقاوم تری توسعه دادند که در برابر انتقال شعله های آتش، دود و گرمای تابشی مقاوم هستند. این شیشه ها آتش آزمون های استاندارد به عنوان دیوارهای جامد را گذرانده اند و می توانند به عنوان یک مانع حرارتی برای مدت زمان طولانی کار کنند

ساختمان سبز
ساختمان سبز

امروزه، تیم های ساختمان سازی می توانند از میان سیستم های شیشه ای مقاوم و محبوب سیستم مناسب هر ساختمان را انتخاب کنند. این سیستم ها مانند درب کامل، دیوار شفاف شیشه ای، دیوارهای پرده ای، کف و سقف شیشه ای در دسترس می باشند./ کاشی شیشه ای

ساختمان سبز
ساختمان سبز

با قرار دادن این محصولات شیشه ای چند منظوره با کارایی بالا، تیم های ساخت و ساز می توانند اهداف طراحی پایدار را در مناطق مختلف را پیاده کنند و هم چنین ایمنی مورد نیاز را فراهم آورند.
یکی دیگر از مزایای این محصولات، توانایی ارائه ساختمان های شفاف است که در ساختمان های مختلف مانند مدارس، دفاتر شرکت های بزرگ و بیمارستان ها این دیوارهای شیشه ای بدون افت در روشنایی روز و اهداف طراحی ایمن قابل پیاده سازی می باشند.

ساختمان سبز
ساختمان سبز