گودبرداری ؛ نکات ایمنی ای که باید قبل از گودبرداری رعایت کرد

 گودبرداری یکی از مراحل بسیار حساس و مهم در ساختمان سازی است . باید موارد مختلفی را در هنگام گود برداری ساختگاه بررسی کرد که در این مقاله به بررسی تعدادی از آنها می پردازیم.

 

نکات ایمنی قبل از انجام گودبرداری

  1. باید با ساخت سقف های ایمن با استفاده از داربست فلزی که بر روی آن به کمک توری های مناسب پوشیده شده، قبل از تخریب و گودبرداری ساختمان ساختگاه، ایمنی کافی را در برابر سقوط احتمالی اجسام و مصالح بر سقف، دیوار، حیاط و معابر مجاور ساختمان ایجاد کرد.
  2. باید قبل از انجام عملیات تخریب و گودبرداری در ساختگاه پروژه، چاه های فاضلاب موجود در آن را شناسایی و آنها را با مواد مناسب پر کرد. چنانچه عمق این چاه ها بیش ازعمق گودبرداری ساختگاه باشد لازم است این چاه ها با مصالح بتن کم مایه یا بتن غوطه ای، حداقل تا 50 سانتی متر بالاتر از تراز کف گودبرداری پر شود و سپس روی آن با مواد مناسب دیگر تا سطح زمین پر شود. محل این چاه ها باید در نقشه های نهایی سازه نگهبان ترسیم و به عنوان بخشی از شرایط، در طراحی شرایط ایمنی گودبرداری لحاظ شود.
 گودبرداری
گودبرداری

3. انتخاب روش تخریب باید با دقت انجام پذیرفته و عملیات تخریب ساختمان ساختگاه پروژه تحت نظارت مهندس ناظر انجام شود. باید در انتخاب ابزارها و تجهیزات تخریب ساختمان دقت لازم به عمل آید تا در هنگام تخریب بر ساختمان مجاور نیروهای دینامیکی و استاتیکی قائم یا جانبی وارد نشود. خصوصا لازم به ذکراست دیوارهای هم مرز با ساختمان مجاور با روش ها و ابزار های بدون ضربه تخریب و برداشته شود.

4.قبل از انجام عملیات تخریب ساختمان در ساختگاه ضروری است انشعابات تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در آن با کسب مجوز از مراجع ذیربط و با نظارت کارشناس فنی مربوطه قطع شود.

5.باید عوامل فنی مسئول در پروژه خصوصا مجری و مهندس ناظر نسبت به مراحل مختلف گود برداری و چگونگی ساخت عناصر پیش ساخته و درجا کاملا توجیه شده و هماهنگی لازم بین مهندسین مجری، مهندس ناظر و مهندس طراح برای مقابله با مسائل پیش بینی شده و پیش بینی نشده به عمل آید.

 

تحریریه به تام