گود برداری ؛ نکات اجرایی مهم در هنگام تخریب و گود برداری

گودبرداری

گود برداری ؛در جهت پیش گیری از حوادث در هنگام تخریب و گود برداری نکات اجرایی زیر را رعایت کنید:

 

  1. قبل از تخریب و گود برداری ساختمان، چگونگی اتصال ساختمان های مجاور به ساختمان و دیوار های مشترک مرزی، مکان و نحوه اتصال دیوار های مرزی به هم، تیر ها یا سقف های مشترک مورد بررسی قرار گیرد. دو ساختمان مجاور، نوع مصالح آجر و ملات، فرسودگی، وجود ترک ها در دیوار ساختمان مجاور و غیره بایستی مورد شناسایی قرار گیرد. همچنین باید چاه های فاضلاب موجود در محل را شناسایی و آن ها را با مواد مناسب پر کرد.
  2. روش تخریب باید مناسب باشد و عملیات تخریب ساختمان تحت نظارت مهندس ناظر انجام شود. باید در انتخاب ابزارها و تجهیزات تخریب دقت لازم به عمل آید تا در هنگام تخریب بر ساختمان مجاور، نیروهای دینامیکی و استاتیکی قائم یا جانبی وارد نشود. خصوصا دیوار های هم مرز با ساختمان مجاور با روش ها و ابزار های بدون ضربه تخریب و برداشته شوند.
  3. انشعاب های تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در محیط آن با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح و با نظارت کارشناس فنی مربوطه قطع شود.
  4. عملیات تخریب و گود برداری باید تحت نظارت مهندس ناظر یا دستگاه نظارت و توسط مهندس مجری ذیصلاح انجام شود.
  5. به طور روزانه آمار کارگران کارگاه به صورت دقیق با کلیه مشخصات، آدرس و تلفن تماس در دفاتر مخصوص ثبت شود و همواره بایستی جهت بررسی وضعیت ایمنی موجود و مراقبت دائم از دیواره گود برداری و اعلام هشدار به کارگران جهت فرار از خطر، پناه گرفتن و یا هر گونه عکس العمل مورد نیاز شخصی به کار گرفته شود.
گود برداری
گود برداری

6. در محل گود برداری های عمیق و وسیع، باید یک نفر نگهبان عهده دار مسئولیت نظارت بر ورود و خروج کامیون ها و ماشین آلات سنگین باشد و نیز برای آگاهی کارگران و سایر افراد، علائم هشدار دهنده در معبر و محل ورود و خروج کامیون ها و ماشین آلات مذکور نصب شود.

7.حتی الامکان در زمان شب و هنگام بارندگی از خاک برداری در مجاور مرز گود برداری خودداری شود. در صورتی که خاک برداری در چنین مواردی الزامی است، عملیات در حضور و نظارت مهندس ناظر بایستی انجام شود.

8.در کارگاه باید سیستم آژیر مناسبی جهت اعلام خطر و هشدار به کارگران و ساکنین ساختمان های مجاور نصب شود و تمام کارگرانی که در عملیات خاکی مشغول به کار می شوند باید تجربه کافی داشته باشند و اشخاص ذیصلاح بر کار آنان نظارت کنند.

9.سایر افراد، از جمله رانندگان و اپراتور های ماشین آلات ساختمانی و تجهیزات مربوطه، باید صلاحیت لازم برای انجام عملیات تخریب و گود برداری را داشته باشند.

تحریریه به تام