عوامل تاثیر گذار در خرابی و تخریب ساختمان

در تخریب ساختمان ها تحت تاثیر عوامل زیادی است .کیفیت ساختمان های آجری، اسکلت فلزی، بتن آرمه، چوبی و غیره، در مرحله طرح و اجرا، به رعایت پاره ای مسائل فنی که به دانش رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، ارتباط پیدا می کند.

بدیهی است عدم توجه به اصول طراحی و معماری، مبانی محاسباتی، ضوابط تاسیساتی و بالاخره اجرا، ساخت و نگهداری، و نیز استفاده از مصالح نامرغوب، اشکالاتی را در پی خواهد داشت که ساختمان را پیش از موقع، نیازمند به تعمیر می سازد.

تخریب ساختمان
تخریب ساختمان

عوامل تاثیر گذار در تخریب ساختمان

  1. سپری شدن عمر طبیعی مصالح مورد مصرف در ساختمان که می توان به اختصار آن را پیر شدن مصالح نامید، که در نهایت منجر به تخریب ساختمان می شود.
  2. عوامل محیطی مانند سیل، زلزله، نزولات جوی، باد، آفتاب، تغییرات درجه حرارت و سایر موارد که اهمیت کمتری دارند.
  3. انفجار، آتش سوزی، خرابی های ناشی از جنگ و بالاخره خرابکاری عمدی یا سهل انگاری.
  4. تغییر شرایط بهره برداری، به عنوان مثال چنانچه از ساختمان مسکونی که برای افرادی معدود طراحی و ساخته شده و سربار آن نباید از حد معینی تجاوز نماید، به عنوان واحد اداری، آموزشی یا درمانی استفاده شود، بهره برداری مستمر و مکرر از اتاق ها، سرویس ها و آبریزگاه ها و احتمالا ساختن تیغه ها و حتی دیوار های جدا کننده به ضخامت ده سانتی متر و بیشتر در نقاط مختلف ساختمان، ممکن است خرابی های زود هنگام و پیش بینی نشده ای را به کل بنا تحمیل نماید.
  5. عدم رعایت مشخصات فنی اعم از کاربرد مصالح نامرغوب و به کار گماردن افراد ناوارد به کار، این موضوع به ویژه در کار های کوچک که انجام آزمایش های منظم و مکرر مقرون به صرفه و عملی نیست، مصداق دارد. از طرف دیگر نظارت در این قبیل کارها یا اعمال نمی شود و یا به طور مقطعی و ناقص صورت می گیرد که این موضوع خود تعمیرات پیش از موعد را اجتناب ناپذیر می سازد.
تحریریه به تام