طراحی خانه هایی با دسترسی مناسب برای سالمندان و افراد معلول

طراحی خانه

طراحی خانه هایی با دسترسی مناسب برای سالمندان و افراد معلول

با توجه به گزارشات مطالعات مسکن ، درصد بسیار کمی از خانه ها دارای ویژگی های مناسب برای دسترسی به امکانات ساختمان با صندلی چرخدار می باشند. راه های ورودی بدون پله، درب و راهرو گسترده و وجود حمام در طبقه اول را می توان به عنوان نمونه هایی از این دسترسی ها بیان کرد. زیرا با توجه به پیش بینی های انجام شده طی چند دهه آینده درصد افراد سالمند در خانواده ها افزایش خواهد یافت.

 

 

طراحی خانه
طراحی خانه

با توجه به این که اکثر سالمندان درخواست دارند تا حداکثر زمان ممکن در خانه های خود زندگی کنند، بهتر است طراحی و بازسازی ساختمان ها با در نظر گرفتن این موضوع انجام گردد. اصلاح محيط و تدارک وسايل لازم به طوری که افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محيط پيرامون خود حرکت کنند و از تسهيلات منازل بهره مند شوند.

در این جا به بیان برخی از مفاهيم و معيارهای مناسب سازی در ساختمان ها اشاره می کنیم:

  • سطح شيب دار (رمپ) با شیب و عرض مناسب
  • پيش بينی پاگرد در سطوح شيبدار بلند
  • مسقف و غير لغزنده بودن سطح شيبدار
طراحی خانه
طراحی خانه
  • آسانسور با حداقل ابعاد فضای آسانسور 110 * 140 سانتی متر
  • پيش بینی دکمه های کنترل کننده در آسانسور
  • عدم وجود اختلاف سطح بين کف راهرو با کف آسانسور
  • ورودی ها و راهروهای مناسب
  • غيرلغزنده بودن کف راهرو ها، سالن ها و …
  • سرويس های بهداشتی با اندازه فضای مناسب

 

 

اگر اين دسترسی ها به صورت مناسب آماده شوند، سالمندان و افراد معلول نیز می توانند از زندگی مستقلی برخوردار گردند.

تحریریه به تام