همکاری ایران و کره در زمینه ساخت و ساز و کاهش مصرف انرژی

به گزارش کلینیک ساختمانی به تام به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه مشترک همکاری به منظور تبادل دانش، تحقیقات و تخصص در زمینه‌های زیرساخت، کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها، فناوری ساخت‌و‌ساز ساختمان، راه، مسائل حمل‌و‌نقل، آموزش و بخش‌های مربوطه میان مرکز تحقیقات راه،‌ مسکن و شهرسازی و موسسه فناوری ساختمان و مهندسی عمران کره‌‌ به امضا رسید.

دکتر شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رئیس موسسه فناوری ساختمان و مهندسی عمران کره افرادی بودند که این تفاهم نامه را امضا کردند و هدف از آن فراهم‌کردن چهارچوبی برای تبادل دانش فنی و پتانسیل‌های دو مجموعه به منظور ارتقای برنامه‌های مشترکی که هر دو طرف از آ‌نها منتفع می‌شوند میباشد.

این تفاهم نامه دارای 6 بند بوده و در پی آن دو طرف مقرر شدند تا  در راستای گسترش سطح همکاری‌های متقابل، تبادل اطلاعات، فناوری و تخصص در زمینه‌های زیرساخت، کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها، فناوری‌های ساختمان‌سازی، فناوری انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی ساختمان‌ها، راه‌ها، مسائل حمل‌و‌نقل و سایر موارد مرتبط به منظور ارتقای پتانسیل‌های هر دو طرف در حوزه‌های مرتبط، تحقیق در مورد چگونگی تطابق فن‌آوری‌های توسعه‌داده شده و بومی‌سازی‌ آنها و شیوه‌های انتقال فناوری، برنامه‌ریزی و اقدام نمایند.

مدت قابل اجرا بودن این تفاهم نامه 3 سال است و در صورت خواست طرفین تمدید میشود.