برگزاری سومین کنفرانس بناهای بلند با موضوع لیزینگ

به گزارش کلینیک ساختمانی به تام به نقل از سایت خبری وزارت راه و شهر سازس از تاریخ 28 تا 30 دی ماه سال حاری سومین کنفرانس “بناهای بلند” به منظور گسترش لیزینگ در ساختمان های بلند برگزار خواهد شد. در این کنفرانس حامد مظاهریان دبیر علمی و حسین عبده تبریزی (مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهر سازی) دبیر گروه اقتصاد و مالی هستند.
محور موضوعی کارگروه اقتصاد و تامین مالی به طور ویژه و مستقل از سایر مباحث و کارگروه های مورد گفت و گو در سال های قبل بحث و بررسی میشود.

در خلاصه هدف این کنفرانس آمده است : بناهای بلند به علت نیاز به سرمایه گذاری های عمده باید توسط اشخاصی غیر از انبوه ساز یا توسعه گر تامین مالی و بهره برداری شوند و در نتیجه میتوان از توان تامین مالی و بهره برداری لیزینگ های عملیاتی سود برد.
در این کنفرانس درباره ی موضوعاتی چون نقش لیزینگ در تامین مالی در شرایط اقتصادی با تورم پایین، نقش این نهاد ها در کاهش هزینه های مالی و فراهم آوردن وجوه،تایین دوره زمانی بلند مدت یا کوتاه مدت برای پروژه ها، تخصص های لازم، ایجاد نهاد های جدید برای بهره برداری و مصالح پایه بحث خواهد شد.
از دیگر اعضای کارگروه تخصصی اقتصاد و مالی این کنفرانس می توان از بهروز ملکی، معاون مدیر کل رفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهر سازی ، سعید اسلامی بیگدلی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و تحلیل گر بین المللی سرمایه گذاری ( CIIA) و دکتر میثم رادپور ،دکتری مدیریت مالی از دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی نام برد.