کاربرد بتن در گنبد بتنی باد شونده یکی از تازه های صنعت ساختمان

بتن

بتن ؛ گنبد بتنی باد شونده یکی از تازه های جدید در صنعت ساختمان است که از چندین قطعه تشکیل شده است . بین قطعات تشکیل دهنده فضاهای گوه شکلی تعبیه شده که پس از خم شدن صفحه مورد نظر بخش هایی که از بتن تشکیل شده است با یکدیگر کاملا درگیر میشوند و به محض اینکه بتن صفحه سخت میشود بالشتک های زیر این صفحه شروع به باد شدن می کنند .

این روزها همه دانشمندان و محققان در پی این هستند که سازه های پوسته ای بزرگ را از بتن یا سنگ کمتر و  مصالح سبکتر بسازند . که دلیل اصلی این مساله نیاز به سازه های  نگه دارنده بزرگ و پر هزینه است .

اما استثنا در دانشگاه وین محققان یک شیوه جدید را ابداع کرده اند که هیچ سازه خاصی برای نگه داری این سازه ها استفاده نمیشود .  در این نوع سازه های گنبد بتن د رابتدا دال بتنی تختی بر روی  سطح زمین قرار میگیرد و سپس توسط بالشتک هایی که در زیر آن تعبیه میشود باد میشوند . پس در این صورت صفحه بتنی خم میشود و به سرعت به شکل یک سازه پایدار در می آید . در دانشگاه وین از این سازه یک نمونه ساخته شده است .

در این سازه ابتدا صفحه بتنی مطابق با استاندارد بتن ساخته میشود . که البته رعایت ابعاد هندسی در این مرحله بسیار اهمیت دارد . صفحه بتنی از چندین قطعه تشکیل میشود که بین آنها فضا گوه شکلی ایجاد شده که پس از خم شدن صفحه بخش های بتنی کاملا با یکدیگر درگیر شود . به محض اینکه بتن سفت شد بالشتک زیر باد میشود . این بالشتک ها از دولایه پلاستیک که به هم متصل شده تشکیل شده است . در حین انجام اینکار یک کابل فلزی هم در اطراف این صفحه بتنی قرار داده میشود و سبب میشود که پس از باد کردن قسمت مرکزی گند بالا میرود و از سطح بیرونی به یکدیگر فشار می آورد .

[porto_block label=”” id=”17811″ name=”readyconceretrelatedproducts”]

تحریریه به تام